Блог за лична вяра и разбиране за Бога

Day by Day

„Ти Си ми станал крепост и прибежище в деня на бедствието ми“ (Пс.59:16).

Житейските трудности могат да бъдат доста упорити в атаките си срещу нас. Но помнете, че Бог е далеч по-упорит в това да бъде наша крепост и закрила.

Ден след ден…

Реклами

Day by Day

Някога Бог ни формира.

По-късно грехът ни деформира.

Но днес Христос може напълно да ни трансформира.

Ден след ден…

Day by Day

„А на вас, които се боите от името Ми, ще изгрее Слънцето на правдата с изцеление в крилата си; и ще излезете и ще се разиграете като телета из обора“ (Мал.4:2)

Прогнозата за днес: БОГ ЦАРУВА И СЛЪНЦЕТО НА ПРАВДАТА ГРЕЕ!

Ден след ден…

Day by Day

„Да! Под сянката на Твоите криле ще се скрия, докато преминат тези бедствия. Ще викам към Всевишния Бог, към Бога, Който действа за мен. Ще Те хваля, Господи, между племената; ще Те славословя между народите“ (Пс.57:1,2,9).

Историята на Давид ми е дала много поуки, но една от най-силните е неговата способност да хвали Бога, докато се намира в голяма трудност.

Това, което често правим по време на трудности, е че се фокусираме върху проблема и това отнема всичките ни сили. Губим от погледа си верността на Бога и силата Му да ни изведе от трудната ситуация.

Когато ни е най-трудно, нека направим следното: да отместим поглед от проблема и да се фокусираме върху способността на Бог да действа по чуден начин. Там е нашата сила.

Ден след ден…

 

 

Day by Day

„Хвърли хляба си по водата, защото след много дни ще го намериш!“ (Екл.11:1)

Можем да служим на Бога и хората и да не виждаме явни резултати, докато сме живи. Няма място за обезсърчение! Нашият посветен живот има значение и един ден ще бъдем изненадани, когато Господ ни разкрие влиянието, което сме оказвали.

Ден след ден…

Day by Day

„И така, къде остава хвалбата? Изключена е. Чрез какъв закон? Чрез закона на делата ли? Не, но чрез закона на вярата“ (Римл.3:27).

Човек, който се хвали с делата си, търси чувство на удовлетворение, че е преодолял дадено препятствие. Човек, който разчита на вярата си, търси чувство на удовлетворение, че Бог му е помогнал да преодолее препятствието.

„ДЕЛАТА“ копнеят за радостта да бъдат прославени като способни, силни и умни. „ВЯРАТА“ копнее за радостта Бог да бъде прославен като всемогъщ, силен и всемъдър.

Ден след ден…

 

Day by Day

Бог не би възразил да ни каже ДА, освен ако Неговото НЕ се окаже, че е най-добрата закрила за нас.

Ден след ден…

%d блогъра харесват това: