Блог за лична вяра и разбиране за Бога

Day by Day

Свещта не губи нищо от светлината си, когато дава от нея и на друга свещ. Същото се случва и с щедрото сърце.

Щедрият човек винаги се чувства по-богат, защото сърцето му е богато с вътрешно удовлетворение и наслада – нещо, което скъперниците никога не могат да усетят.

Нека проявяваме щедрост в живота си, точно както Христос щедро ни подарява благости.

Ден след ден…

Advertisements

Изобилен живот

Day by Day

„Стоя пред вратата и хлопам. Ако някой чуе гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще ям с него, и той ще яде с Мен“ (Откр.3:20).

Нека помним и днес – изобилният живот може да бъде единствено намерен в изобилното присъствие на Бога. А Бог може да присъства изобилно в живота си дотолкова, доколкото го искаме. Той не се натрапва. Той идва, когато е поканен.

Ден след ден…

Day by Day

„Който обича чистота в сърцето и има благодатни устни, царят ще му бъде приятел“ (Пр.22:11).

Не зная дали в днешно време се цени чистотата на сърцето, но за небесния Цар това е едно от най-важните качества на характера.

Чистотата на сърцето ще доведе и до чистота на живота.

Ден след ден…

Advertisements

Верни докрай

Day by Day

„…който устои до край, той ще бъде спасен“ (Марк 13:13).

Нека любовта ни към Бога да променя света, но никога да не позволяваме на света да променя любовта ни към Бога.

Ден след ден…

Advertisements

Няма съвпадения

Day by Day

Няма съвпадения в нашия живот. Има Божие провидение.

Всичко, което ни се случва – доброто и лошото – се случва със знанието на Бога. Неговото Провидение ни води. Нека живеем в тази увереност.

Ден след ден…

Advertisements

Day by Day

Не е вярно, че живеем сами за себе си. Или че нищо не остава след нас.

Нашият живот е нашето послание към света. Нека направим така, че това да е едно вдъхновяващо послание.

Ден след ден…

Advertisements

Day by Day

„Може ли жена да забрави сучещото си дете, за да не се смили над детето на утробата си? Обаче те, дори и да забравят, Аз все пак няма да те забравя“ (Исая 49:15).

Майчината любов разбира всичко… Дори думите неизказани. Тя ще се моли за теб, когато избереш грешната пътека. И първа ще те посрещне, когато се завърнеш.

Ако това го правят майките, представете си сега, че Божията любов е безброй пъти по-висша и съвършена!

Майки са забравяли децата. Но Бог никога не го прави. Никой от нас не може да бъде забравен.

Ден след ден…

Advertisements
%d bloggers like this: