Day By Day

Всичко ще бъде Ок

Реклами

Нашите планове ще се развиват добре, докато осъзнаваме, че Бог има правото да ги променя.

Неговата десница направлява събитията по безупречен начин.

Ден след ден…

Реклами

Реклами