Блог за лична вяра и разбиране за Бога

Archive for the ‘Нещата от живота’ Category

Променен живот

Day by Day

„И не бъдете повече ръководени от критериите на този свят, а се променяйте, като непрекъснато обновявате умовете си“ (Римл.12:2).

Обновеният ум води до променен живот.

Ден след ден…

Advertisements

Зрялост във вярата

Day by Day

Израснали сме духовно,  когато желаем самия Бог повече, отколкото това, което получаваме от Него.

Зрелостта в християнството също изисква време. Не можем да останем на нивото, в което сме в началото на вярата си. Нужно е да станем по-стабилни и по-зрели ученици на Христос.

Ден след ден…

С вечност в сърцата ни

Day by Day

„Той е направил всяко нещо хубаво на времето му; положил е и вечността в тяхното сърце, без обаче да може човек да издири отначало докрай делото, което е направил Бог“ (Екл.3:11).

Създадени сме по Божи образ и някъде дълбоко в себе си знаем, че смъртта не е последното, което ни се случва. Има една вечност, в която имаме привилегията да участваме.

Ден след ден…

Той няма да се откаже

Day by Day

„Като съм уверен именно в това, че Онзи, Който е започнал добро дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исус Христос“ (Филип.1:6).

Приемаме Исус в живота Си и Той започва промяната в нас. И няма да се откаже, докато не ни направи такива, каквито трябва да бъдем.

Той няма да се откаже, докато и ние не го направим.

Господи, помогни ни да бъдем податливи на промяна.

Ден след ден…

Ние сме глината, а Той – грънчарят

Day by Day

„Но сега, Господи, Ти си наш Отец;  ние сме глината, а Ти – грънчарят ни; и всички сме дело на Твоята ръка“ (Исая 64:8).

Както майстор  вае своята глина, така и Творецът оформя нашия живот.

Ден след ден…

Липсва ли ни постоянство?

consistency

Ема искаше веднага да се залови за работа, затова извади папката с различните портрети (от които така и не бе довършила нито един), за да решат заедно кой формат е най-подходящ за Хариет. Показа им множество свои опити. Обсъдиха всичко поред — миниатюри, портрети в цял ръст и до кръста, графики, пастели и акварели. Винаги се бе стремила да опитва от всичко и с много малко труд бе напреднала в музиката и живописта много повече, отколкото биха го направили други на нейно място. Тя свиреше и пееше, рисуваше в почти всички жанрове, но винаги й бе липсвало постоянство и никъде не бе достигнала онази степен на съвършенство, която бе желала да владее и която трябваше да поддържа. Не се заблуждаваше по отношение на уменията си и като художник, и като музикант, ала не искаше и другите да се заблуждават и много съжаляваше, че дарбите й често се оценяват по-високо, отколкото заслужава. – „Ема“

Едно определено качество липсва на Ема Удхайс, и това е постоянството. Способност да завърши докрай започнатото.

Мисля, че мнозина от нас имаме същия проблем. В свят пълен с технологии и екрани, ние лесно се разсейваме, и ни липсва онази прилежност, самодисциплина и постоянство, с които да завършваме докрай поетите задачи. А голяма част от житейският успех се дължи именно на тези качества.

Още по-нужни са те в духовния живот, за да бъде вярата ни жива и активна. И Павел ни го напомня:

„Защото, ако и да не съм с вас телом, пак духом съм с вас и се радвам, като гледам вашата уредба и постоянството на вашата вяра спрямо Христос“ (Кол.2:5).

Постоянството на вярата ни спрямо Христос ще бъде определящо за полезността на живота ни като християни.

Ден след ден…

В дворовете на нашия Бог

Day by Day

„Праведният ще цъфти като палма, ще расте като кедър в Ливан; насадените в дома Господен ще цъфтят в дворовете на нашия Бог“ (Пс.92:12,13).

Ако пуснем корените си дълбоко в Исус, нищо не ще ни съкруши. Ще цъфтим и ще останем завинаги в любовта на нашия Господ.

Ден след ден…

%d bloggers like this: