Блог за лична вяра и разбиране за Бога

Archive for the ‘Общуване с Бога’ Category

Все по-силна вяра

Day by Day

„Но той не спря да вярва и не се усъмни в Божието обещание. Напротив: вярата му ставаше все по-силна и той прослави Бога. Авраам бе напълно сигурен, че Бог може да изпълни онова, което е обещал“ (Римл.4:20,21 нов пр.).

И аз си пожелавам вярата ми да става все по-силна. Нима е лесно? Мисля, че тайната е в това:

Обектът на нашия фокус винаги ще регулира степента на нашата вяра.

Ако гледаме на Христос редовно, това ще прави вярата ни силна.

Ден след ден…

Ако Господ не съгради дома…

Day by Day

„Ако Господ не съгради дома, напразно се трудят зидарите“ (Пс.127:1).

Да изградиш християнско семейство не е от лесните неща в този свят. Успелите в това го правят с Христос. Единствено с Него. Защото Той знае как се поставя твърда основа. Знае как да се справя с критични ситуации. И как да възстановява дори от руините.

Благодарим Ти, Господи, че си само на една молитва разстояние, когато домовете ни се нуждаят от мир и разбирателство!

Ден след ден…

Нашата вяра+Неговата сила

Day by Day

„А Исус му каза: Ако можеш да повярваш! Всичко е възможно за този, който вярва. Веднага бащата на детето извика и каза: Вярвам, Господи! Помогни на моето неверие“ (Марк 9:24).

Един баща – вярващ и в същото време, борещ се със своето неверие.

Също като нас. Във всички онези моменти, когато искаме да вярваме, но в същото време сме осигурили място в себе си и за неверие. Защо?

Защото когато ни връхлетят обстоятелствата, търсим първо собствената си мъдрост. И се надяваме на собствените си ресурси, или на помощта на хората. Забравяме къде най-напред трябва да обърнем своя зов за помощ.

Христос очаква нашата вяра да потърси Неговата сила още в началото на трудностите.

Не след като сме изчерпали всичко останало.

Не след като никой друг не е успял да ни помогне.

Не след като сме забравили откъде идва помощта ни.

Нека израстваме в познанието, че Бог е напълно способен да ни окаже помощ. И да заместваме съмненията с вяра.

Ден след ден…

 

Подготовка за нещо по-добро

Day by Day

Всеки ден минаваме през лесни или не дотам лесни преживявания. Понякога животът ни поднася и най-тежкото.

Какво ще стане ако спрем да питаме: „Господи, ЗАЩО минавам през това?“, и започнем да питаме: „Господи, ЗА КАКВО точно ме подготвяш?“

Всичко случващо се има определена цел и ни подготвя за нещо в бъдещето, което е само за наше добро.

Ден след ден…

 

Преди шумотевицата

Day by Day

„Както еленът пъхти за водните потоци, така душата ми въздиша за Тебе, Боже“ (Пс.42:1).

Само който не го е преживял, не ще разбере какво е усещането да започнеш деня си с Бога. Има хиляди начини да започнеш деня си – с Фейсбук, със сутрешните новини, с приготвяне веднага на закуската, но нищо не може да се сравни с тихото нашепване. Тихото нашепване от Божието слово.

Нека започваме деня си с тихия шепот на Божието Слово преди да ни погълне шумотевицата на света около нас.

Опитайте и ще видите колко по-различен става деня.

Ден след ден…

Не моята воля

Day by Day

„Отче, ако желаеш, махни тази чаша от мен. Но нека бъде Твоята воля, а не Моята“ (Лука 22:42).

Уж вярваме. Уж твърдим, че сме християни. Но колко често правим онова, което ние смятаме, въпреки онова, което Бог казва.

Думите „не моята, а Твоята воля да бъде“ са съществени за преживяване на истинско християнство в личен аспект.

Ден след ден…

 

Вкоренени в Него

Day by Day

„И така, както сте приели Христос Исус, Господа, така и ходете в Него, вкоренени и назидавани в Него, утвърждавани във вярата си, както бяхте научени, като изобилствате в нея с благодарение“ (Кол.2:6,7).

Не е достатъчно просто да сме приели Христос. Нужно е и да вървим в Него. Да останем в Него. Здраво да се вкореним.

Добрите плодове идват, когато има здрави корени.

Ден след ден…

%d bloggers like this: