Блог за лична вяра и разбиране за Бога

Archive for the ‘Повод за благодарност’ Category

Земята е пълна с Божията слава

„Небесата разказват за славата Божия

и просторът известява делото на ръцете Му“ (Пс.19:1).

Когато сърцето ви се изпълни с безпокойства и грижи, излезте сред природата и вижте, че цялата земя е пълна не само с проблеми, но много повече е пълна с Божията слава.

Всяка разходка сред природата засилва функциите на паметта ни, намалява тревожността, негативните мисли и засилва нашия оптимизъм.

Защото Бог пее за нас чрез синевата над нас, рисува за нас залези, кара звездите да танцуват със специална хореография, пръснал е цветове и шарки, които повтарят вълшебния рефрен: „Слава, слава, слава! Аз Съм Славата и изпълвам земята със Славата Си!

Ден след ден

Реклама

Сила на живота ми

„Господ е светлина моя и избавител мой;

от кого ще се боя?

Господ е сила на живота ми;

от кого ще се уплаша?“ (Пс.27:1)

Колко много сила има в живота ни, щом Бог е нашата светлина и нашия Спасител!

Ден след ден…

Идващи от по-добрия свят

„Не са ли те всички служебни духове, изпращани  да слугуват на онези, които ще наследят спасение?“ (Евр.1:14).

Колко ли пъти, когато сме били слаби и нуждаещи се от повдигане, Бог е изпращал ангели да ни ободрят? Колко ли пъти, когато животът ни е бил в опасност, невидими същества, изпратени от Небето, са изграждали щит около нас?

Небесни ангели ежедневно ни обсипват с безкрайни дела на подкрепа, идващи от по-добрия свят.

Ден след ден…

„Осияй ни с лицето Си…“

„Възвърни ни, Господи, Боже на Силите;

осияй ни с лицето Си и ще се спасим“ (Пс.80:19).

Наистина Бог обърна лицето Си към нас, изпрати част от Себе Си в лицето на Христос да живее сред нас и бяхме спасени. Завинаги спасени.

Нека Бог да ви осиява всеки ден с лицето Си!

Ден след ден…

Всички сме равни пред Него

„Затова прекланям коленете си пред Отца на нашия Господ Исус Христос, от Когото носи името си всеки род на небесата и на земята“ (Ефес.3:14,15).

Бог не признава никакви различия по националност, раса или каста. Той е Създателят на цялото човечество. Всички хора са едно семейство по сътворение и по изкупление.

Христос е дошъл да събори всяка разделителна стена, която сме създали помежду си. И да утвърди свободния достъп на всеки един човек до Него. Всички сме равни пред Него – и по сътворение, и по изкупление.

Ден след ден…

„Аз ще ви нося“

„Даже до старостта ви Аз съм същият

и докато побелеете, Аз ще ви нося.

Аз ви направих и Аз ще ви държа.

Да! Аз ще ви нося и избавям“ (Ис.46:4).

Днес ви оставям с това прекрасно обещание.

Вижте любовта Му, бъдете уверени в грижата Му…

Ден след ден…

Всичко ще бъде разкрито

„Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога“ (Римл.8:28).

Не винаги разбираме начина, по който Бог ни води. Нито тежките моменти, които ни съпътстват.

В идващия свят ще се изясни всичко, което ни е обърквало в Божието провидение. Трудните за разбиране неща ще намерят своето обяснение. Тайните на благодатта ще бъдат разкрити пред нас.

Днес просто ще предаваме пътищата си на Него.

Ден след ден…

…защото Той се грижи за нас

„Всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас“ (1Петр.5:7).

Понякога преувеличаваме и се взираме толкова много в трудностите си, че оставаме слепи за множеството благословения, за които трябва да благодарим.

Защото Божията грижа към нас е голяма. Защото цялото небе се грижи за нашето благополучие не само за този живот. Но най-вече за бъдещия ни живот.

Ден след ден…

Той винаги е наблизо

„Къде да отида от Твоя Дух? Или от присъствието Ти къде да побегна?“ (Пс.139:7)

Никога не мислете, че Христос е далеч. Той винаги е наблизо. Любящото Му присъствие ви обкръжава неотклонно.

Ден след ден…

Завинаги свързан с нас

„Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син…“ (Йоан 3:16)

Христос приема човешко естество и това Го свързва с човечеството с връзка, която никога няма да бъде прекъсната. През безкрайната вечност, която ни очаква, Спасителят остава свързан с нас.

След възкресението Си, когато се среща с Тома, учениците виждат белезите по ръцете Му, останали там като вечен спомен за безусловната Му саможертва за нас. И ние ще видим тези белези някой ден, и те винаги ще ни напомнят колко ценни и обичани сме.

Ден след ден…

%d блогъра харесват това: