Блог за лична вяра и разбиране за Бога

Смирение

„Гордостта предшества погибелта, а високомерието – падането“ (Пр.16:18).

Винаги когато се задоволяват гордостта и амбицията, животът се изражда, защото горделивото сърце остава затворено за безкрайните благословения на Небето.

Нека се учим от Христос, Който беше кротък и смирен по сърце.

Ден след ден…

Реклама

„Господ, Господ милостив, снизходителен и дълготърпелив, Който изобилства с доброта и истина, проявява милост към хиляди, прощава нечестие, престъпление и грях“ (Изход 34:6,7).

Най-голямата заблуда, в която можем да изпаднем, е да вярваме, че Бог е суров и непрощаващ. Затова Исус живя сред нас – за да ни открие безпределната Божия любов.

Ден след ден…

„И така от Христова страна сме посланици“ (2Кор.5:20).

Принципите, управляващи небето, трябва да владеят и на земята. Същата любов, чистота и святост, царуващи на небето, трябва да бъдат изявявани от нас и на земята.

Ден след ден…

„Затова прекланям коленете си пред Отца на нашия Господ Исус Христос, от Когото носи името си всеки род на небесата и на земята“ (Ефес.3:14,15).

Бог не признава никакви различия по националност, раса или каста. Той е Създателят на цялото човечество. Всички хора са едно семейство по сътворение и по изкупление.

Христос е дошъл да събори всяка разделителна стена, която сме създали помежду си. И да утвърди свободния достъп на всеки един човек до Него. Всички сме равни пред Него – и по сътворение, и по изкупление.

Ден след ден…

„Даже до старостта ви Аз съм същият

и докато побелеете, Аз ще ви нося.

Аз ви направих и Аз ще ви държа.

Да! Аз ще ви нося и избавям“ (Ис.46:4).

Днес ви оставям с това прекрасно обещание.

Вижте любовта Му, бъдете уверени в грижата Му…

Ден след ден…

„Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога“ (Римл.8:28).

Не винаги разбираме начина, по който Бог ни води. Нито тежките моменти, които ни съпътстват.

В идващия свят ще се изясни всичко, което ни е обърквало в Божието провидение. Трудните за разбиране неща ще намерят своето обяснение. Тайните на благодатта ще бъдат разкрити пред нас.

Днес просто ще предаваме пътищата си на Него.

Ден след ден…

„Всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас“ (1Петр.5:7).

Понякога преувеличаваме и се взираме толкова много в трудностите си, че оставаме слепи за множеството благословения, за които трябва да благодарим.

Защото Божията грижа към нас е голяма. Защото цялото небе се грижи за нашето благополучие не само за този живот. Но най-вече за бъдещия ни живот.

Ден след ден…

„Къде да отида от Твоя Дух? Или от присъствието Ти къде да побегна?“ (Пс.139:7)

Никога не мислете, че Христос е далеч. Той винаги е наблизо. Любящото Му присъствие ви обкръжава неотклонно.

Ден след ден…

Погледнете човешкия род… Дребни човеци, обичащи толкова много да възвеличават себе си, своята начетеност, красота и мъдрост. А всичко достойно, което имаме, ни е дадено от Него.

Ако ние, хората, можехме дори за секунда да погледнем отвъд ограничения си хоризонт, ако можехме да зърнем Вечния Създател с очите на вярата си, то езикът ни би спрял да хвали нас самите, и би възвеличавал само и единствено Него.

Ден след ден…

Кротост

„Вашата кротост да бъде позната на всички човеци“ (Фил.4:5).

Христос беше кротък и смирен по сърце. Дано и ние успяваме да изработваме тези качества в характера си.

Ден след ден…

%d блогъра харесват това: