Блог за лична вяра и разбиране за Бога

Posts tagged ‘Божието величие’

Свидетели за Неговото величие

Day by Day

И днес искам да си припомня, че Бог не се впечатлява от велики хора, но от хора, които са достатъчно смели да свидетелстват за величието Му.

Ден след ден…

Реклами

Не сме велики и всезнаещи

Day by Day

„Мир ви оставям. Моят мир ви давам. Аз не ви давам, както светът дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои“ (Йоан 14:27).

Ще намерим мира, който Бог ни дава, когато приемем нашите ограничения и в мъдростта си, и в силата си, и в правдата си. Ние сме изтъкани от несъвършенства, докато Бог е съвършен по всеки един начин.

Не е наша работа да се правим на велики и всезнаещи. Тази роля е запазена единствено за Бога.

Нека и днес се опитаме да се отпуснем в огромните и напълно способни ръце на нашия Небесен Баща.

Ден след ден…

Началото и Краят

Day by Day

„Млъкнете и знайте, че Аз съм Бог; ще се възвися между народите, ще се възвися на земята“ (Пс.46:10).

Над всички стресови ситуации тази седмица, над всички притеснения и крайни срокове, над всички лоши новини и тревоги, нека погледнем фокусирано към величието на нашия Бог.

Над целия шум около нас, нека млъкнем и да знаем, че Бог е краят на всичко в нашата история. Той е самото начало на историята ни и най-добрата част от нея.

Ден след ден…

Величието в Христовото сърце

Day by Day

„Отче Мой, ако е възможно, нека Ме отмине тази чаша; не обаче, както Аз искам, но както Ти искаш“ (Мат.26:39).

Наистина е велик онзи четвъртък в човешката история, когато Божият Син се смирява до смърт и приема да извърви докрай пътя Си до Голгота.

Можеше да се откаже. Имаше правото да го направи. Защото хората, такива като мен и теб, с нищо не показаха, че копнеят за царството Му на милост и правда. И днес положението е същото.

Но Бог не действа така, както ние бихме постъпили. Неговата любов винаги е отвъд разума. Христос отива в една градина и отново избира да следва Божията воля, независимо колко болка ще Му струва това.

В онзи четвъртък нямаше нищо велико на земята. Величието беше в Христовото сърце, вземайки решението да пожертва живота Си за едни дребни човеци от една дребна планета!

Днес ще си мисля за това. И ще падна на колене пред това Величие просто да благодаря. И нека не е само днес, но…

Ден след ден…

Превъзходството на Божията сила

Day by Day

„…споменавам ви в молитвите си… за да познаете… колко превъзходно велика е силата Му към нас вярващите“ (Ефес.1:16-19).

Няма човек, който в пълнота да познава величието на Бога. Но все пак понякога успяваме да зърнем това величие, тази Божия сила:

Когато Той ни изцелява физически и емоционално.

Когато подрежда или променя обстоятелствата за нас.

Когато ни свързва с правилните хора в живота ни.

Ако сърцето ни се научи да Го почита и обича, тогава все по-голям става шансът да преживеем величието на Божията сила в живота си.

Ден след ден…

%d блогъра харесват това: