Блог за лична вяра и разбиране за Бога

Posts tagged ‘Божието слово’

Думи с дух и живот

„Духът е , който дава живот; плътта нищо не ползва; думите, които съм ви говорил, са дух и живот“ (Йоан 6:63).

Не съществува друга книга, която да е променяла живота на толкова голям брой хора, както Библията. Във всяка нейна дума има тайнствена сила, сила, идваща от самия Бог.

Когато човек се вслушва и съобразява с думите на Свещеното Писание, детските недостатъци като капризи, инат, егоизъм, прибързани думи, емоционални постъпки, постепенно изчезват, за да се изградят на тяхно място добродетелите на християнската зрялост.

Ден след ден…

Реклама

„Моите думи няма преминат…“

„Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат“ (Мат.24:35).

Изграденото върху човешки авторитет рано или късно ще бъде съборено. Но построеното върху канарата на Божието неизменимо Слово, ще устои вечно.

Ден след ден…

Със Словото в сърцата ни

„В сърцето си опазих Твоето Слово, за да не съгрешавам пред Теб“ (Пс.119:11).

Ако сърцето ни е препълнено с истината, по-трудно ще бъдем заблуждавани  от измами и лъжи.

Щастлив е човекът, който в моменти на изкушение намира в душата си съкровището от знания от Писанията; който намира убежище в Божиите обещания.

Ден след ден…

Наш съветник и светлина

„Твоето слово е светилник за нозете ми и виделина на пътеката ми“ (Пс.119:105).

Когато Божието Слово стане наш съветник, когато изследваме Писанията, за да търсим светлина, със сигурност Божият Дух се приближава до нас, за да впечатлява ума ни и да осветлява разбирането ни за Словото Му.

Ден след ден…

Нуждаем се от Истината

Както телата ни се нуждаят от кислород, така душите ни се нуждаят от Истината.

Господи, нуждая се Твоето слово да влива ежедневна Истина в мен. Истина, която да ме съживява. Да ме направлява. Да ми вдъхва надежда.

Ден след ден…

Част от същността ни

Колкото повече прилагаме Божите учения в живота, толкова повече те стават част от същността ни.

Да, Господи! Искаме точно това. Словото Ти да идва до нас. Словото Ти да бъде в нас. Да действа чрез нас. Да бъде живяно от нас. Ритъмът на Истината да бъде ритъм на живота ни.

Ден след ден…

Не просто книга

„Старай се да се представиш одобрен пред Бога работник, който няма от какво да се срамува, като излагаш право словото на истината“ (2Тим.2:15).

Какво означава да излагаме право Божието Слово? Това включва поне четири аспекта:

  • Да показваме, че познаваме Библията
  • Да уважаваме Библията като слово от Господа
  • Да тълкуваме съдържанието й правилно
  • Да позволим на Словото да променя живота ни

Защото Библията не е просто книга. Тя е светлината на целия ни живот. Тя е свята земя всеки път, когато отваряме страниците й.

Ден след ден…

Твърдост и утеха

„Всичко е било писано за наше поучение, и чрез твърдостта и утехата на писанията да имаме надежда“ (Римл.15:4).

Твърдост и утеха има във всички Божии обещания, записани в Библията. Твърдост, че ще се сбъднат. Утеха, че не сме сами дотогава. Затова носят надежда.

Ден след ден…

На първо място

„Христовото слово трябва да живее във вас в цялото си богатство“ (Кол.3:16, съвр.пр.).

Осъзнаваме ли, че един ден има 1440 минути? Това изглежда доста време, а на нас все ни е трудно да отделим малко минути за Бога в този 24-часов период.

Да, животът е натоварен и сме заети, но тъкмо затова сме отговорни да намерим своето си време за Бога. И знаете ли какво се получава, когато отделим тези минути за Него? Бог по чуден начин умножава времето, което ни остава за нас самите! Ако не вярвате, пробвайте го. Не знам как го прави, но съм го изпитала лично. Като че ли Бог ни награждава моментално за нашата вярност.

Бог ни помага най-пълноценно да използваме времето си, когато Го поставим на първо място в деня си.

Ден след ден…

Пренаписване

Библейската история не се свежда само до текст и разкази. Тя съществува, за да навлезе в човешкото преживяване и да го промени. Тоест, историите в Библията не са ни дадени, за да се разказват и преразказват, но за да се живеят.

Човек не може напълно да разбере историята на Библията, докато не позволи тя да пренапиши неговата лична история. Това пренаписване се отнася не само до промяна на ценностите и мирогледа, но и даване на нова перспектива за малките детайли от ежедневието.

Ден след ден

%d блогъра харесват това: