Блог за лична вяра и разбиране за Бога

Posts tagged ‘Божието царство’

Ако някой иска да дойде след Него…

Day by Day

„Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека вдигне кръста си и така нека Ме следва“ (Марк 8:34).

Много хора имат проблем с приемането на Божието царство, защото в него не се раздават привилегии, добри финанси или власт. В това царство от нас се очаква служене и отричане от себе си.

Ден след ден…

Друг тип царство

Day by Day

„Когато слезе от лодката, Исус видя огромната тълпа и му дожаля за хората, понеже приличаха на овце без пастир“ (Марк 6:34).

На колко от земните царе и управници в човешката история наистина им е дожалявало за хората, които са управлявали? Сигурно са били малцина.

Живеем в свят, в който повечето земни лидери експлоатират хората под тяхно владичество и се облагодетелстват от труда им. Христос е представител на друг тип царство, където състраданието и милостта ръководят действията на Царя.

Ден след ден…

Ето колко великолепна е Божията щедрост!

Day by Day

„Не се страхувай, малко стадо, защото вашият Баща иска да ви даде царството“ (Лука 12:32).

Бог копнее да ни даде царството Си! Ние дори не осъзнаваме колко ни е нужно то. А дори и да го осъзнаваме, няма как със собствени сили да го получим, да си го заработим. Защото ни се дава даром.

Всичко, което Бог е приготвил за нас в бъдещето, е нещо, което ни се дава щедро. Дава ни се не по заслуги, а по желание на Дарителя. Ето колко великолепна е Божията щедрост!

Ден след ден!

Горд да се нарече наш Бог

Day by Day

„Но те копнееха за по-добра – тоест за небесна страна. Заради това Бог не се срамува да се нарече техен Бог, защото им е приготвил град.“ (Евр.11:16, съвр.пр.).

Когато копнеем за Божието царство стократно повече, отколкото за всичко онова, което този свят може да ни предложи, тогава Бог се радва да се нарече наш Бог.

Ден след ден…

Бог изгражда царството Си

Day by Day

Не ние строим Божието царство. Бог изгражда царството Си, а ние може само да се молим за привилегията да участваме в това.

Ден след ден…

Истинската реалност

Day by Day

„И видях ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя бяха преминали“ (Откр.21:1).

Божието царство в новия свят е нашата истинска реалност. Земното царство, в което сме днес, то ще премине заедно с всяко нетърпимо зло в него.

Когато ми стане трудно, тази истина ми дава кураж. Защото това тук е временно пребиваване. Моят истински живот тепърва ме очаква.

Ден след ден…

Негови съработници

Day by Day

„…защото сме съработници на Бога“ (1Кор.3:9).

Понякога желаем повече да сме съ-приятели с Бога, но не и съработници. Лесно е да се възползваме от привилегиите да сме Негови приятели, но е трудно да се посветим на служене.

Ако вие и аз даваме редовно своя личен дял за прославяне на Божието царство, десетки животи могат да бъдат променени по начин, който едва ли си представяме.

Ден след ден…

%d блогъра харесват това: