Блог за лична вяра и разбиране за Бога

Posts tagged ‘Божията воля’

Да търсим непременно Неговата воля

Day by Day

Постоянно възникват въпроси в умовете ни, докато размишляваме върху житейските си дилеми.

Блажени са онези, които задават своите въпроси на Бога, молят се и чакат. И вместо да вършат това, което им се иска, търсят непременно Божията воля.

Ден след ден…

Advertisements

Смели Негови сътрудници

Day by Day

Бог никога няма да ни даде призвание, за което не ни  е приготвил предварително.

Ако се страхуваме от нещата, които чувстваме, че Бог иска от нас, то може би проблемът ни лежи не в способността ни, но в пълното ни доверие към Бога и в желанието ни да вършим волята Му.

Днес се моля да бъдем смели Божи сътрудници във волята Му за нас.

Ден след ден…

Най-безопасното място

Day by Day

За нас има само едно единствено безопасно и щастливо място, и това е да стоим в Божията воля.

Ден след ден…

Не моята воля

Day by Day

„Отче, ако желаеш, махни тази чаша от мен. Но нека бъде Твоята воля, а не Моята“ (Лука 22:42).

Уж вярваме. Уж твърдим, че сме християни. Но колко често правим онова, което ние смятаме, въпреки онова, което Бог казва.

Думите „не моята, а Твоята воля да бъде“ са съществени за преживяване на истинско християнство в личен аспект.

Ден след ден…

 

Частица по частица

Day by Day

„Възлагай делата си на Господа и ще се утвърдят твоите намерения“ (Пр.16:3).

Виждала съм конструктори Лего, когато деца ги отварят и изсипват съдържанието на земята. Десетки частици и една пълна картина на капака на това, което се очаква да се получи в крайна сметка.

Дадох си сметка, че подобно е чувството, когато Бог ни загатва за Своя план за живота ни. Като че ли имаме някаква представа за пълната картина, но процесът всъщност включва десетки малки моменти, които понякога като че ли нямат нищо общо с голямата картина.

И някои от нас се объркват, и губят вяра. Но проблемът не е в това, че имаме погрешните частици, но че те все още не са подредени в едно цяло.

Ето така простичко стоят нещата във вярата. Ако Бог ни е дал представа за Неговия план за нас, нека не очакваме картината да бъде пълна тук и сега. Всичко ще дойде частица по частица.

Ден след ден…

 

…Не моята воля, а Твоята да бъде

day-by-day

„Отче, ако желаеш, отмини Ме с тази чаша; обаче не Моята воля, а Твоята да бъде“ (Лука 22:42).

Мисля, че много пъти преживяваме духовни спадове, защото в живота ни като християни липсват именно тези думи: „не моята воля, а Твоята да бъде“.

Когато се предадем изцяло на волята на Христос, и се оставим напълно на делото на Светия Дух в нас, тогава Бог ще действа в живота ни по начини, които дори не можем да си представим. Нека правим това всеки ден!

Ден след ден…

 

През призмата на вярата

Day by Day

В нашия живот, ще има моменти на „подрязване“, за да даваме повече плод (Йоан 15:2). Няма да е лесно. Няма и да разбираме защо точно така, защо точно сега ни се случва. Единственият начин да преминем през тези периоди е като имаме пълна увереност в Божите цели.

Някои неща в живота ни ще имат значение единствено през призмата на вярата.

Няма да ги разбираме. Няма и да ги харесваме. Но ще вярваме, че Бог има нещо в предвид, щом е допуснал да ги преживяваме. Нужно е да живеем с тази вяра.

Ден след ден…

 

%d bloggers like this: