Блог за лична вяра и разбиране за Бога

Posts tagged ‘Божията грижа’

Ще ни потърси и ще ни намери

Day by Day

„Тогава Исус им разказа следната притча: „Ако някой от вас има сто овце и изгуби една от тях, няма ли да остави другите деветдесет и девет на пасището, за да тръгне след изгубената овца, докато я намери?“ (Лука 15:3,4)

Понякога се изгубваме. Дали поради обстоятелства или поради собствен избор да се изолираме, но истината е, че можем да се окажем изгубени.

Ако се окажем напълно сами и изгубени, Добрият Пастир, нашият Бог, ще дойде и ще ни намери, независимо как сме се изгубили и колко далеч сме отишли. Няма да спре да ни търси, докато не ни отведе в безопасност.

Защото никога не сме били създавани, за да се справяме с живота сами. Бог е до нас.

Ден след ден…

Advertisements

Бог няма да изостави творенията Си

Day by Day

„Вижте как растат кремовете. Те не работят и не си правят дрехи. Но казвам ви: дори Соломон, в цялата си слава, не се е обличал както тези цветя“ (Лука 12:27)

Когато се борим с безпокойство, нека погледнем природата. Навсякъде във физическия свят намираме гледки, които да ни напомнят, че Бог няма да изостави творенията Си.

 Ден след ден…

Бог е нашето слънце и щит

Day by Day

„Защото Господ Бог е слънце и щит; Господ ще даде благодат и слава; няма да лиши от никакво добро ходещите с незлобие“ (Пс.84:11).

И тази седмица нека стартираме със знанието, че Бог няма да ни лиши от никакво добро. Не можем да позволяваме на безпокойства да ни парализират и да ограбват усмивките ни. Бог е нашето слънце и щит!

Ден след ден…

С грижа към творението Си

Day by Day

„Но аз ще потърся Бога и делото си ще възложа на Бога, Който върши велики и неизследими дела и безбройни чудеса, Който дава дъжд по лицето на земята и праща води по нивите“ (Йов 5:8-10).

Бог обича Своето творение и го поддържа. Трябва да сме уверени, че Той се грижи по същия начин, даже многократно повече, за Своите деца.

Ден след ден…

Ще снабди всички наши нужди

Day by Day

„Моят Бог ще използва славните Си богатства, за да ви снабди с всичко, от което се нуждаете. Той ще извърши това чрез Христос Исус“ (Филип.4:19, съвр.пр.)

Божиите благословения са изключително лични. Това означава, че не е нужно аз да завиждам на теб, нито ти на мен. Бог ще снабди всички мои нужди. Ще снабди и всички твои нужди.

Ден след ден…

 

Избрани и ценни

Day by Day

„…понеже който засяга вас, засяга зеницата на окото Му“ (Зах.2:8).

Бог често избира онези, които хората отхвърлят.

Ако тази седмица се почувствате отхвърлени, омаловажени или пренебрегнати от хората около вас, не позволявайте това да отнема от достойнството ви.

Ние сме избрани от Царя на вселената и в Неговите очи всеки един от нас е  ценен като зеницата на окото Му.

Ден след ден…

Не сме незнайни

Day by Day

Понякога  в ежедневието си се движим в тълпата от хора и се чувстваме незнайни или незабележими. Но всъщност, Някой ни наблюдава отгоре и ни разпознава сред множеството от хора и лица.

За нас това е само една тълпа. За Бог всяко лице си има свое име. Всяко лице си има своя история. И Той я познава много добре.

Не сме незнайни. Бог на Вселената ни познава. И се грижи за нас.

Ден след ден…

%d bloggers like this: