Блог за лична вяра и разбиране за Бога

Posts tagged ‘Божията любов’

Заради любимите Си хора

Day by Day

„Отказа се от всичко и прие образа на слуга и стана като хората“ (Филип.2:7).

Не е лесно да се пътува по празниците. Но го правим. Може да са натоварени пътища и летища, но копнежът ни да видим любимите си хора е по-силен от всякакви неудобства.

Същото изпитва и Бог. И то в значително по-голяма степен.

Между Него и нас имаше голяма бездна от разстояние и отдалеченост. И Той не можа да понесе това. Трябваше да направи нещо. Отказа се от удобството на Небето и стана човек на Земята.

Заради любимите Си хора.

Вечно ще благодаря за това!

Ден след ден…

Реклами

Обичани с вечна любов

Day by Day

„Господ ми се яви отдавна и каза: Наистина те възлюбих с вечна любов; затова продължих да показвам милост към тебе“ (Ерем.31:3)

Божията любов към нас разкрива красотата на Неговия характер, а не нашето ниво на заслуги. Нямаме нито една причина за гордост и всяка причина за благодарност и смирение.

Ден след ден…

Само Някой, Който обича

Day by Day

Въпреки глупавото ни поведение на моменти, Бог не се отказва да се занимава с нас и да прави всичко нужно за нашето спасение. Кой постъпва така? Само Някой, Който обича.

Ден след ден…

Единственото трудно нещо

Day by Day

„Има ли нещо невъзможно за Господа?“ (Бит.18:14).

Единственото твърде трудно нещо за Господа е нашето неверие в Неговата любов и сила, както и съзнателното ни отричане на Неговата воля за нас.

Бог никога не е използвал силата Си, за да пречупва свободната ни воля. И това е единственото Му „слабо“ място, но то е и белег за истинската Му любов – тази, която зачита свободата на избора ни.

Ден след ден…

 

Нека обичаме добре

Day by Day

„Това е Моята заповед: Да се обичате един друг, както Аз ви възлюбих“ (Йоан 15:12).

Исус ни обикна, много преди да отвърнем на любовта Му. И истината е, че някои хора никога няма да отвърнат на любовта Му, но въпреки това Той ще ги обсипва с нея.

Само ако можехме и ние да обичаме така!

Никога няма да съжаляваме за изказани добри думи, за подарена топлина или дела на щедрост. Ще съжаляваме единствено за любов, която не сме отдали.

Нека обичаме добре и ще живеем добре!

Ден след ден…

Има Кой да ни обича

Day by Day

Нека винаги помним, че само Бог има право да съди. Да забравим тези, които ежедневно ни съдят, защото има Кой да ни обича.

Ден след ден…

Много жалостив и милостив

Day by Day

„…защото щедър и милостив е Господ, вашият Бог, и няма да отвърне лицето Си от вас, ако вие се обърнете към Него“(2Летоп.30:9).

Бог е винаги готов да ни води в правилната пътека, независимо колко пъти падаме или се отклоняваме. Неговата любов и посвещение към нас са непроменими.

„…Господ е много жалостив и милостив“ (Яков 5:11).

Той не гледа на нас през призмата на нашите провали, но през очите на милостта и съчувствието.

Ден след ден…

%d блогъра харесват това: