Блог за лична вяра и разбиране за Бога

Posts tagged ‘Божията любов’

Готови за себеотрицание

Day by Day

„И като седна Исус срещу съкровищницата, гледаше как народът пуска пари в съкровищницата; и мнозина богаташи пускаха много. А една бедна вдовица дойде и пусна две лепти, т. е. един кодрант. И повика учениците Си и им каза: Истина ви казвам, тази бедна вдовица пусна повече от всички, които пускат в съкровищницата“ (Марк 12:41-43).

Имащите много дадоха много. А нямащата нищо вдовица даде всичко.

Всеки акт на пълно себеотрицание стопля сърцето на Бога, защото показва, че собственият Му характер е отразен в сърцето на това човешко същество.

Христос даде всичко за нас. Отказа се от славната атмосфера на небесния Си дом, за да я замени с реалността на един свят, пълен с болка и страдания. Излезе от мястото, където ангели го славеха, за да влезе в място, където човеци го подиграваха и отхвърляха. Даде праведния Си живот, за да спаси живота на грешници като нас.

Нека помним, че Бог се впечатлява най-вече от готовността ни да Го следваме в себеотричането.

Ден след ден…

 

Advertisements

Ние сме Негови деца

Day by Day

„Господ ми се яви отдавна и каза: Наистина те възлюбих с вечна любов; затова продължих да показвам милост към тебе“ (Ерем.31:3).

Знаем ли кои сме, всъщност? Или оставяме хората да определят това? Защото ако им позволим да го правят, те ще ни определят само по това, което виждат. Монтьор. Самотна майка. Невзрачен тийнейджър. Разведен.

Но ако познаваме истински Бога, знаем, че същността ни не се определя само от житейските ни обстоятелства. Определя се от избора на Христос преди повече от 2000 години, когато ни видя през тунела на времето и твърдо реши: „Той е ценен. Тя е ценна. Ще дам живота Си за тях. Те са Мои деца.“

Ден след ден…

 

Ще ни потърси и ще ни намери

Day by Day

„Тогава Исус им разказа следната притча: „Ако някой от вас има сто овце и изгуби една от тях, няма ли да остави другите деветдесет и девет на пасището, за да тръгне след изгубената овца, докато я намери?“ (Лука 15:3,4)

Понякога се изгубваме. Дали поради обстоятелства или поради собствен избор да се изолираме, но истината е, че можем да се окажем изгубени.

Ако се окажем напълно сами и изгубени, Добрият Пастир, нашият Бог, ще дойде и ще ни намери, независимо как сме се изгубили и колко далеч сме отишли. Няма да спре да ни търси, докато не ни отведе в безопасност.

Защото никога не сме били създавани, за да се справяме с живота сами. Бог е до нас.

Ден след ден…

Той наистина се отказа от всичко

Day by Day

„Макар и да бе Бог в самото си естество, той не сметна, че равенството с Бога е нещо, за което трябва да се държи здраво. Отказа се от всичко и прие образа на слуга и стана като хората“ (Фил.2:6,7, съвр. пр.).

Всеки път, когато сме изкушени да си помислим, че християнството ни ограничава по някакъв начин, нека си спомняме от какво се отказа Исус, за да стане човек като нас.

Христос прие всички ограничения на човешкото тяло, за да ни покаже с живота Си, че Неговият път и истина дават истинска свобода.

Ден след ден…

 

Тази любов лекува рани

Day by Day

„Моля се да можете заедно с всички святи Божии хора да разберете ширината, дължината, височината и дълбочината на Христовата любов“ (Ефес.3:18).

Всеки от нас носи своите душевни рани – от разочарования, от обиди, от отхвърляне, от раздели, от загуби… И понякога не вярваме, че тези рани ще зараснат. Още по-тъжно е, ако спрем да вярваме, че можем да бъдем обичани.

И тогава, точно като Павел, искам да се помоля за тези от вас, които са в такъв момент от живота си – да разберете ширината, дължината, височината и дълбочината на Христовата любов. Защото тази любов е способна да лекува дълго-същестуващи рани в душата, да запълва душевен вакуум и да дарява нараненото и обезсърчено сърце с осезаемото разбиране, че е обичано. Истински обичано.

Ден след ден…

 

Бог няма да изостави творенията Си

Day by Day

„Вижте как растат кремовете. Те не работят и не си правят дрехи. Но казвам ви: дори Соломон, в цялата си слава, не се е обличал както тези цветя“ (Лука 12:27)

Когато се борим с безпокойство, нека погледнем природата. Навсякъде във физическия свят намираме гледки, които да ни напомнят, че Бог няма да изостави творенията Си.

 Ден след ден…

Свързване със Силата

Day by Day

„Голяма сила има усърдната молитва на праведния човек“ (Яков 5:16).

Замислих се върху този стих днес. Защо има голяма сила усърдната молитва на праведния човек?  Едва ли е, защото е праведен просто. Или заради усърдността му.

Дадох си сметка, че всеки пък, когато от цяло сърце призоваваме името Христово в молитва, ние се свързваме с най-мощното Същество в цялата вселена, чиято сила е отвъд нашите познания, а желанието Му да отговори на молбата ни – отвъд представите ни за любовта Му към нас.

Нека се свързваме с тази сила постоянно.

Ден след ден…

%d bloggers like this: