Блог за лична вяра и разбиране за Бога

Posts tagged ‘Божията любов’

С протегнати ръце

Day by Day

„Благословени сте вие, бедните, защото ваше е Божието царство“ (Лука 6:20).

Небесното царство наистина принадлежи на тези, които признават, че нямат нищо в ръцете си, което да занесат на Бога и което да осигури спасението им. Имат само едно. Протегнатите си към Него ръце.

Никакви дела, никакви пари, никакви поклоннически пътувания, нито каквото и да е „нещо“ ще впечатли Бог, за да Го накара да ни спаси.

Когато заставаме пред Него, всички ние сме „пълни окаяници“. И това е добро! Защото признаването на голямата ни духовна нужда е първата стъпка в получаването на Божия безплатен дар на спасението.

Ден след ден…

Нови създания

Day by Day

Тома изрази съмнение само веднъж и всички го наричаме Тома Неверни. Той беше верен последовател до края на живота си, но ние помним неговата седмица на неверие.

Познато ни е това, нали? Има неща, с които не се гордеем, и хората може би са ни поставили етикет, от който не можем да се отървем. Възможно е самите ние да си поставяме такъв етикет.

Днес искам да ви припомня, че не бива да живеете с тези етикети. Вие не сте сбор от вашите грешки. Единствено Създателят може да ви поставя етикет и в Словото Си Той го прави:

„Ти си повече от победител“ (Римл.8:37)

„Ти си оправдан и изкупен“ (Римл.3:24)

„Ти си избран и обичан“ (Кол.3:12)

Ние не сме етикетите, които хората и самите ние си поставяме. В Христос ние сме нови създания – преживяващи промяна за един нов живот.

Ден след ден…

Сърцето Му копнее за нас

Day by Day

„Искайте и ще ви се даде; търсете и ще намерите; хлопайте и ще ви се отвори“ (Мат.7:7).

Толкова много е казано в тези стихове. Толкова силно е желанието на Бог да ни дава, да бъде намерен от нас, да ни допусне в присъствието Си.

Неговото сърце копнее за нас.

Ден след ден…

Ценни в сърцето Му

Day by Day

„Господ ми се яви отдавна и каза: Наистина те възлюбих с вечна любов“ (Ерем.31:3).

Когато светът се опита да дефинира същността ви според вашите слабости, не вярвайте на тази лъжа.

Нашата същност и ценност е дефинирана категорично на Голготския кръст. Там, където Христос ясно демонстрира колко ценни сме в сърцето Му.

Ние сме това, което Бог вижда в нас като потенциал, и за което Той умря. Имаме любовта Му. Остава само да отвърнем подобаващо на нея с достоен живот.

Ден след ден…

 

Нито височина, нито дълбочина

Day by Day

„Нито височина, нито дълбочина, нито кое и да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ“ (Римл.8:39).

Няма височина, до която Бог не е готов да се изкачи, за да ни спаси от греховете ни. Няма и дълбочина, до която не е готов да слезе, за да ни запази до Себе Си.

Ден след ден…

Никой няма да бъде забравен

Day by Day

„На Теб бях оставен от рождението си; от утробата на майки ми Ти си мой Бог“ (Пс.22:10).

Земни родители могат и да забравят детето си. Бог никога не би го направил.

Господ има много деца. Можем да Му се доверим, че никога няма да забрави нито един от нас.

Деца сме на най-великия Баща във всемира.

Ден след ден…

Животът е ДАР!

Day by Day

Животът не е поредица от спешни ситуации. Животът е ДАР! Скъпоценен дар! Намерете време днес и излезте навън, за да се насладите на красотата на деня.

Никой не знае какво ще стане утре. Но днес можем да се радваме на всеки миг и да благодарим на нашия Създател за това, че сме живи. Обичани. Изкупени. Очаквани да бъдем участници във вечния живот.

Ден след ден…

%d bloggers like this: