Блог за лична вяра и разбиране за Бога

Posts tagged ‘Божията любов’

Нито височина, нито дълбочина

Day by Day

„Нито височина, нито дълбочина, нито кое и да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ“ (Римл.8:39).

Няма височина, до която Бог не е готов да се изкачи, за да ни спаси от греховете ни. Няма и дълбочина, до която не е готов да слезе, за да ни запази до Себе Си.

Ден след ден…

Никой няма да бъде забравен

Day by Day

„На Теб бях оставен от рождението си; от утробата на майки ми Ти си мой Бог“ (Пс.22:10).

Земни родители могат и да забравят детето си. Бог никога не би го направил.

Господ има много деца. Можем да Му се доверим, че никога няма да забрави нито един от нас.

Деца сме на най-великия Баща във всемира.

Ден след ден…

Животът е ДАР!

Day by Day

Животът не е поредица от спешни ситуации. Животът е ДАР! Скъпоценен дар! Намерете време днес и излезте навън, за да се насладите на красотата на деня.

Никой не знае какво ще стане утре. Но днес можем да се радваме на всеки миг и да благодарим на нашия Създател за това, че сме живи. Обичани. Изкупени. Очаквани да бъдем участници във вечния живот.

Ден след ден…

Няма да ни засрами

Day by Day

„Блажен е онзи човек, когото Бог изобличава; затова не презирай наказанието от Всемогъщия“ (Йов 5:17).

Бог няма да покаже греха ни, за да ни засрами, но за да ни промени.

Вярвам в Божите изобличения, защото те идват заедно с любовта Му, която ще направи всичко, за да ни промени.

Ден след ден…

Той вижда нашата стойност

Day by Day

Всички идваме грешни при Христос. Но независимо какво сме сторили, Бог познава нашата стойност, защото когато ни погледне, Той вижда Своя Син.

Вижда Христос, заел мястото ни, откупил правото ни да живеем. Затова и ще живеем. Но вече в правда.

Ден след ден…

Улавяне за нещо истинско

Day by Day

Имаме нужда всеки ден да се улавяме здраво за любовта на Христос, така че да не остава място да се хващаме за неща, които са фалшив пълнеж.

Нямаме нужда от заместители. Имаме нужда от най-истинското съдържание. И това е Божията любов към нас.

Ден след ден…

Деформирани, но обичащи

Day by Day

„Носете си товара един на друг и така ще изпълните Христовия закон“ (Гал.6:2).

Ако Бог успя да обикне нашия деформиран свят, то и ние сме призовани да се обичаме един друг в своята деформираност.

Не сме толкова различни. Всъщност, доста са общи нещата помежду ни. Всички носим своите деформации. Едни – във физиката, други – в психиката си, трети – в характера си. И докато сме тук на земята ще ни бъде по-леко, ако успеем да си носим товарите един на друг. Ако просто го правим заедно.

Това е и Божията мечта за нас – да успеем да изградим общност, в която всеки се нагажда към другия. Приспособява сърцето си. Оформя прегръдката си. Избира думите си, така че да се приближи към останалите. Да окаже подкрепа. Да прояви разбиране. Да изрази обич и съчувствие.

В края на краищата, това е начинът, по който Бог ни обича, макар и деформирани.

Ден след ден…

 

%d bloggers like this: