Блог за лична вяра и разбиране за Бога

Posts tagged ‘Божията милост’

Покорен до смърт

Day by Day

„Отказа се от всичко и прие образа на слуга и стана като хората. И когато външно стана като човек, Той се смири и стана покорен до смърт – до смърт на кръст“ (Филип.2:8).

Как се отказваш от поста си на Владетел и Господар, как се отказваш от божественото, за да се облечеш в човешкото? И след това се смиряваш още повече – жестока смърт в името на една човешка раса, която не осъзнава, че е обречена.

Господи, помогни ни да помним защо отдаде живота Си. Заради любовта Си. Заради милостта Си. Защото отчаяно се нуждаем и от двете.

Ден след ден…

 

Advertisements

Можем да сме в бяло

Day by Day

„…ако греховете ви са като мораво, ще станат бели като сняг“ (Исая 1:18).

Да, възможно е наши лични или семейни решения да окалят живота ни, но Божието решение ще измие всичко това със Своята благодат.

Бялото може да е част от живота ни. Можем винаги да сме в бяло.

Ден след ден…

Вечността е всичко, за което сме създадени

Day by Day

Ще продължа мислите си от вчера: вечността е всичко, което ще ни донесе истинския усет за живота, за който сме били създадени.

Вечността няма да е достатъчно дълга, за да се изчерпи нашата благодарност за прощаващата, спасяваща, променяща и даваща ни сили Христова милост.

Ден след ден…

Той вижда нашата стойност

Day by Day

Всички идваме грешни при Христос. Но независимо какво сме сторили, Бог познава нашата стойност, защото когато ни погледне, Той вижда Своя Син.

Вижда Христос, заел мястото ни, откупил правото ни да живеем. Затова и ще живеем. Но вече в правда.

Ден след ден…

Няма отпуск за милостта

Day by Day

„Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме извършили, а по Своята милост“ (Тит 3:5).

Божията милост е извор, който не стихва. Тази милост никога не излиза в отпуск. И днес сутринта тя бе обновена и подарена отново. На теб. И на мен.

Ден след ден…

Отвръщам с любов

day-by-day

Само на Него можем да разчитаме. Да разчитаме, че няма да се отнесе към нас така, както заслужаваме.

„Жалостив и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив. Няма да изобличава винаги, нито ще държи гняв довека. Не е постъпил с нас според греховете ни, нито ни е въздал според беззаконието ни“ (Пс.103:8).

Бог е милостив, когато ние грешим. Дълготърпелив е, когато живеем с ината си. Обикнал ни е преди да сме заслужели да бъдем обичани и преди да сме способни ние да Го обичаме.

Как да отвърна на всичко това? С мярката, с която съм получила, със същата мярка трябва и да давам. Да обичам.

„Възлюбени, да се обичаме един друг, защото любовта е от Бога; и всеки, който обича, е роден от Бога и познава Бога. Който не обича, не е познал Бога; защото Бог е любов“ (1Йоан.4:7,8).

Единственият начин, по който знаем, че познаваме Бога и сме родени от Него, е като обичаме.

Ден след ден…

Дълготърпелив е Той

day-by-day

 

„Жалостив и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив“ (Пс.103:8).

Понякога се чудя как е възможно Бог да проявява такова търпение към нас. Толкова бавно се учим да ходим в добрия път. Толкова пъти грешим, дори когато знаем кое е доброто.

И въпреки всичко, Бог проявява търпение и милост към нас. Точно както го прави родителят за малкото си дете. Ще изчака. Ще предпазва. И просто ще обича.

Ние сме бавни ученици, но си имаме Бог, Който е търпелив Учител.

Ден след ден…

 

%d bloggers like this: