Блог за лична вяра и разбиране за Бога

Posts tagged ‘Божията сила’

Не с нашата сила

„И заради Христос се радвам на слабостите си, на обидите, на трудностите, на гоненията и на големите проблеми, защото именно когато съм слаб, съм наистина силен“ (2Кор.12:10).

Всички сме имали слаби моменти, когато сме оставали безсилни. Молили сме се, вярвали сме, но нищо не се променило. Но знаете ли, добрата новина е, че Бог не очаква от нас да бъдем винаги силни. Не ни дебне да ни намери в нашата слабост и да ни каже: „Какво ти става бе, човек? Къде ти е вярата?“

Именно в нашата слабост Христос идва със Своята специална сила, и ни показва за пореден път, че на тази земя не сме сами и не можем да се справим сами.

Божията ръка и силата в нея е винаги на наше разположение, когато този свят ни притиска с неуредиците си. Когато нашата естествена сила не е достатъчна, но ни трябва свръхестествена сила.

Ден след ден…

Реклама

Духовно ДНК

„Защото всичко, що е родено от Бога, побеждава света; и тая победа, която е победила света, е спечелила нашата вяра“ (1Йоан.5:4).

Биологичното ни ДНК може да носи белезите на слабост на този свят. Но в духовния си акт за раждане намираме силата и победата на Бога, победил всичко слабо в този свят.

Ден след ден…

Сила да ставаме отново

„Защото праведният, ако седем пъти пада, пак става, докато нечестивите се препъват в злото“ (Пр.24:16).

Често се питам каква е разликата между праведни и неправедни хора, след като и двете групи грешат в едни и същи неща. И си давам сметка, че разликата е в посоката на живота. Праведният човек не иска да греши, стреми се да не греши и ако го прави, то е защото е намалил връзката си с Божията сила, което е нещо поправимо. Винаги можеш да се хванеш за Божията сила и да станеш. Отново и отново. Защото познаваш тази сила. Защото си имал преживявания с нея. Незабравими преживявания. И е нужно просто едно възстановяване на тази връзка, за да продължиш по-успешно пътя си в правдата.

А нечестивият човек? Той греши и остава в злото. Няма глас на изобличение. Няма желание за промяна. И това е личен избор.

Днес искам да ви насърча, приятели, да не се отчайвате, когато броите случаите, в които сте падали, въпреки вярата си. Да, ще падаме, но ние винаги ще имаме силата да ставаме, защото можем да се хванем за ръката на Един, Чиято сила е далеч по-могъща от силата, която ни събаря.

Само трябва да решим – отново и отново да се хващаме за ръката Му. И това е личен избор.

Ден след ден…

Той ни е спасение

„Ето, Бог ми е спасение;

ще уповавам и няма да се боя;

защото Господ Йехова е моя сила“ (Ис.12:2).

Има дни, в които ни е трудно да станем от леглото. Има ситуации, когато сме погълнати от стрес, страхове, депресия.

И как ни се иска да се облегнем на Божията сила…

И точно това трябва да правим.

Бог е непоклатимото ни спасение. Силата, на която да се облягаме по всяко време.

Ден след ден…

С Неговата сила

„Защото боят е на Господа“ (1Царе 17:24).

Ако само успеем да осъзнаем какви неограничени ресурси имаме на разположение, осигурени ни от Господа! Тогава бихме се чувствали като онова малко мишле, което минавало по мост заедно със слона. Мостът се поклащал силно. Когато стигнали до отсрещната страна, мишлето погледнало огромния си спътник и казало: „Приятелю, как само разклатихме моста ние двамата!“

Когато вървим заедно с Бога, и ние се чувстваме така – като мишле със силата на слон.

Давид го каза много добре – боят е на Господа! Нужно е само да изискваме за себе си Неговата сила.

Господ ни е дал всички необходими ресурси за успешен и благочестив живот. Нека се възползваме от тях ежедневно.

Ден след ден…

„…Ти ме хвана за дясната ми ръка“

„Обаче аз винаги съм с Теб, Ти ме хвана за дясната ми ръка“ (Пс.73:23).

Бог да те хване за дясната ти ръка…

Толкова красив израз! Толкова дълбок смисъл в тези думи!

Ако Бог те държи за ръката, то значи няма да се отклониш по погрешни пътища; то значи Неговата сила ще стане твоя сила; и наистина винаги ще останеш с Него!

Ден след ден…

Необикновено влияние

„След Аод настана времето на Самегар, Анатовия син, който с един волски остен изби шестстотин мъже от филистимците; той също избави Израил“ (Съдии 3:31).

Знаем съвсем малко за този човек Самегар. Но то като че ли е достатъчно за нас. Явно е бил обикновен човек, може би фермер, след като е разполагал с волски остен. Отзовал се е на Божия призив да бъде съдия в Израил, и с малкото, което е имал в ръката си, е извоювал победа над филистимците, спасявайки Божия народ.

Изводите за нас са очевидни:

Ако сме послушни на Бог всред обикновения си живот, ще оказваме необикновено влияние. Защото Божията ръка никога не е ограничена от това, което се намира като ресурс в нашите ръце.

Ден след ден…

Силни в слабостта си

„…но Той ми каза: „Стига ти моята благодат, защото силата ми се проявява най-добре в слабост.“ Затова с най-голямо удоволствие ще се хваля със слабостите си, за да може силата на Христос да почива върху мен“ (2Кор.12:9, съвр.пр.)

Звучи налудничаво, но Павел държи да го знаем – че в слабостта си срещаме истинската сила.

Не трябва да се страхуваме, че се чувстваме слаби. Трябва да се страхуваме, когато живеем в илюзията, че сме силни.

„Силните хора“ не са склонни да търсят помощ, защото не осъзнават, че им е нужна. Когато признаваш, че си слаб, си готов да потърсиш неограничения източник на силата в Бога.

Ден след ден…

Размерът на Бог, Който е в нас…

„…защото Онзи, който е във вас, е по-велик от онзи, който е в света“ (1Йоан.4:4).

И тази седмица ще се изправим срещу проблеми от различно естество. Но не размерът на проблемите отвън ще определи съдбата ни, но размерът на Бог, Който е в нас.

Ден след ден…

Необятната Му сила

Ако искрено вярваме, че Бог има силата да създава и поддържа вселената, то тогава със сигурност няма нищо в живота ни, което Неговата сила да не може да поправи, изцели или възстанови.

Ден след ден…

%d блогъра харесват това: