Блог за лична вяра и разбиране за Бога

Posts tagged ‘вечен живот’

Нов свят на безкрайни възможности

Day by Day

„Той ще обърше всяка сълза от очите им и смърт няма да има вече; нито ще има вече жалеене, нито плач, нито болка; защото предишното премина“ (Откр.21:4).

Толкова загуби, толкова ограничения, толкова недостатъчност сме преживели тук – но идва свят, в който нищо от това няма да си спомняме, нито ще преживяваме, защото ще се наслаждаваме на новия си живот в здраве и безкрайни възможности.

Ден след ден…

Реклами

В какъв Бог вярваме?

Day by Day

„Наистина благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми; и аз ще живея завинаги в дома Господен“ (Пс.23:6).

Понякога въпросът, който трябва да си задаваме не е: Вярваме ли в Бога? А по-скоро: В какъв Бог вярваме?

Начинът, по който възприемаме Бога, определя и качеството на връзката ни с Него. Светът около нас може да се опита да изкриви представата ни за Бога. Не бива да допускаме това.

Бог, в Когото вярваме, е пълен с благост и милост и те ни следват през целия ни живот. Затова и сърцата ни копнеят да живеем завинаги с нашия Спасител.

Ден след ден..

Раят тепърва предстои

Day by Day

„А според обещанието Му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда“ (2Петр.3:13).

Светът не е рай и ние не можем да го превърнем в такъв. Раят тепърва предстои и нашето място е осигурено там от Христос, защото Той направи всичко възможно да ни го подари.

Вярвам в обещанието за нова земя и живея с мисълта за нея.

Ден след ден…

Обгърнат в чудеса

day by day

„И небесата ще възпяват Твоите чудеса, Господи, също и Твоята вярност“ (Пс.89:5).

Служим на Бог, обгърнат в толкова много чудеса, че за да ги разгледаме едно по едно, ще ни е нужна цяла вечност.

Ден след ден…

Искрицата на вечността

day by day

„Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно“ (Йоан 10:10)

Трагедията в живота не е смъртта, а това, което позволяваме да умре вътре в нас, докато сме живи.

Благодарна съм на моя Бог, че поддържа искрицата на вечността в нас и копнежът за живот и развиване на потенциала ни никога няма да угасне.

Ден след ден…

Второ идване

Day by Day

„Защото както светкавицата излиза от изток и се вижда до запад, така ще бъде пришествието на Човешкия Син“ (Мат.24:27).

„Ето, иде с облаците; и ще Го види всяко око“ (Откр.1:7).

Витлеем беше само началото. Бог ни е обещал повторно Свое идване. Този път няма да има тиха нощ. Небесата ще се разтворят. Ангели ще го придружават. Всяко око ще Го види.

Ще започне едно ново съществуване за нас. Такова, което няма край.

Ден след ден…

Възстановяване

Day by Day

„Ти, Боже, Който си извършил велики дела, кой е подобен на Тебе?…пак ще ме съживиш и от дълбочините на земята пак ще ме извадиш“(Пс.71:19,20).

Този свят ограбва толкова много неща от нас. И здраве, и години живот…

Бог ще възстанови всички години, които злото, болестите и смъртта са ограбили от нас и ще ни подари време, в което доброто, красивото и животът не свършват.

Ден след ден…

%d блогъра харесват това: