Блог за лична вяра и разбиране за Бога

Posts tagged ‘вечност’

Истинската реалност

Day by Day

„И видях ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя бяха преминали“ (Откр.21:1).

Божието царство в новия свят е нашата истинска реалност. Земното царство, в което сме днес, то ще премине заедно с всяко нетърпимо зло в него.

Когато ми стане трудно, тази истина ми дава кураж. Защото това тук е временно пребиваване. Моят истински живот тепърва ме очаква.

Ден след ден…

Advertisements

Повече от небето още днес

Day by Day

В нашето ежедневие трябва да внесем колкото е възможно повече от живота, който ще имаме в небето.

Затова днес нека бъдем щедри на милост, благи думи, обич, благодарност, съпричастност, и много повече поклонение пред Бога.

Ден след ден…

Съкровища на небето

Day by Day

„Не трупайте съкровища на земята, където молците и ръждата ще ги унищожат, а и крадци могат да се вмъкнат и да ги откраднат. По-добре трупайте съкровища в небето, където нито молци, нито ръжда ще ги унищожат и където крадци не могат да се вмъкнат и да ги откраднат“ (Мат.6:19,20, нов пр.).

Не знаех, че могат да се трупат съкровища и на небето. Интересна е тази мисъл.

Всъщност, толкова е лесно да останем фокусирани върху земните неща – училище, работа, плащане на сметки, семейни празници, приятелски събирания, покупки, продажби – всичко това може да ни свърже здраво със Земята и да ни остави с чувството, че вечността е нещо далечно и неясно.

Но истината е, че изборите, които правим днес, влияят върху вечното ни бъдеще.  Затова ви насърчавам днес – вашите думи, действия, начинът, по който управлявате средствата си, времето си – всичко това може да се окаже съкровище, което сте трупали в небето!

Ден след ден…

Израстване в характера

Day by Day

Не е важно да израснем в кариерата си, или в банковата си сметка, или в статуса си – важното е да израснем в характера си, докато сме тук на земята.

Характерът ни е всичко, което ни е нужно след това…

В новия свят.

Ден след ден…

Възстановяване

Day by Day

„Върни ми радостта на спасението Си; и освобождаващият Дух нека ме подкрепи“ (Пс.51:12).

Дяволът наистина ни отнема много в този живот. И с всичко това си отива и радостта ни. Но Бог ще ни я върне в пълна мярка един ден.

Няма нещо, което дяволът да ни е отнел в този живот, което Бог да не може да възстанови.

Във вечността няма да има загуби. Само вечни придобивки.

Ден след ден…

Да обновяваме мисленето си

Day by Day

„И не бъдете повече ръководени от критериите на този свят, а се променяйте, като непрекъснато обновявате умовете си, за да сте способни да разпознавате какво желае Бог и какво е добро, угодно на Него и съвършено“ (Римл.12:2).

Стандартите на този свят наистина са различни от стандартите на Божието царство. Нас ни чака живот в това царство. Затова е нужно да обновяваме мисленето си всеки ден. Да свикваме с Божия глас, с това, което Той желае от нас.

Този свят ни кара да мислим черногледо и монотонно. Божието царство ни предизвиква да мислим оптимистично и творчески. Прекрасен живот ни очаква там.

Ден след ден…

Вечни инвестиции

Day by Day

„Не си събирайте съкровища на земята, където молец и ръжда ги разяждат и където крадци подкопават и крадат. А си събирайте съкровища на небето…“ (Мат.6:19).

Когато чуем думата „съкровище“, обикновено си представяме сандъче със злато или скъпоценни камъни. А то може да бъде всяко нещо, което привлича погледа ни и предизвиква в нас желание да го имаме във все по-голямо количество. Искаме просто да го трупаме.

Думите на Исус в този стих ни напомнят, че не сме създадени да изпитваме най-голямо удоволствие от временни земни съкровища. Притежанията, земният успех, не са лоши неща, но не са и вечни.

Искам следващия път, когато се вгледам продължително в някое „съкровище“ този стих да изпъкне в съзнанието ми и да ми припомни да не инвестирам време, енергия и средства в нещо, което ще изгние.

Да инвестирам в „съкровища“, които имат стойност в небето и ще бъдат полезни за новия ми живот там.

Ден след ден…

%d bloggers like this: