Блог за лична вяра и разбиране за Бога

Posts tagged ‘Второ пришествие’

MADE MY DAY #24

#24

Гласове

post 81

Те идват от всички посоки. По всяко време…

Гласове…

Не се оставяй да те победят… Снижи стандартите си… Не е нужно винаги да отстъпваш… Какво пък, отстъпи сега, направи компромис… Веднага го направи… Не, почакай до утре… Никой няма да те види, действай…

Гласове…

Звучат объркано. Преследват те. Внушават. Измъчват. Подтикват. Изкушават.

Понякога обещават успех. Друг път те обричат на провал.

Как се справяте с гласовете на тълпата?

С тези, които ви карат да се чувствате малоценни? С тези, които ви тласкат към преувеличени висини? С тези, които ви дават сила? С тези, които отнемат силата ви? С тези, които ви отклоняват от вашия път?

Сетих се за един момент от живота на Исус, когато гласовете Го притискаха. Гласове, търсещи намеса в мисията Му. След като беше нахранил многохилядни тълпи с хляб и риба, след като беше сторил не едно чудо за мнозина от присъстващите, изведнъж тълпата Го притиска. Тълпа, която смята,  че знае какво трябва да се направи.  И че има отговор на всички въпроси.

Този момент е записан в Йоан 6:15:

И така, Исус, като разбра, че ще дойдат да Го вземат насила, за да Го направят цар, пак се оттегли сам на хълма.

Ключовата дума тук е ПАК. Защото Христос често пъти се оттегляше в уединение, когато искаше да чуе единствения глас, от когото се нуждаеше. Единственият глас, който би Му дал правилна насока. Гласът на Бог Отец. Исус винаги предпочиташе да остане сам с гласа на истинския Бог, отколкото в компанията на тълпа от погрешни гласове. Затова и измина земния Си път без нито една погрешна стъпка.

Какви гласове слушаме ние?

Знам едно – че няма място, твърде неудобно, или офис – твърде шумен, та в мислите си да не можем да потърсим уединение и да чуем гласа на своя Баща.

Някои се страхуват от гласа Му. Други не Му се доверят. Трети не Го желаят в живота си. И не Го познават. Затова и при второто завръщане на Христос ще го чуят за първи път. Не защото Той никога не им е говорил, а защото никога не са пожелали да Го слушат. За тях ще бъде глас на непознат. Ще го чуят само веднъж и никога повече.

Но има и такива, които са свикнали с този глас. И в онзи величествен ден ще познаят гласа Му. И Той ще ги събере около Себе си.

За да Го слушат лице в лице.

Ден след ден…

%d блогъра харесват това: