Блог за лична вяра и разбиране за Бога

Posts tagged ‘вяра’

Трудностите пораждат твърдост

Day by Day

„…нека се хвалим и в скърбите си, като знаем, че скръбта произвежда твърдост“ (Римл.5:3).

Нашата способност да познаваме Бога нараства, когато Той ни поставя в обстоятелства, които налагат да упражняваме вярата си. Затова, стане ли ми трудно, ще изкажа благодарност, че Бог отделя от времето Си, за да се занимава с мен и моето израстване.

Ден след ден…

Реклами

Повече хваление

Day by Day

„Запейте псалом и звънете с тъпанче, благозвучна арфа и псалтир“ (Пс.81:2)

Ако в живота ни има повече хваление, отправено към Бога, надеждата, куражът и вярата твърдо ще нарастват.

Ден след ден…

Смели и дръзки във вярата си

Day by Day

„А на Този, Който, според действащата в нас сила, може да направи несравнимо повече, отколкото искаме или мислим, на Него да бъде слава“ (Ефес.3:20,21).

Нашата степен на вяра никога няма да настигне Божията степен на способност да върши велики дела. Затова нека бъдем смели и дръзки във вярата си.

Ако на малко се надяваме и в малки неща вярваме, малко и ще получаваме. Ако сме смели и вярваме в големите неща, ще ги получаваме.

Ден след ден…

Божият път

Day by Day

„Стъпките на човека се оправят от Господа; и Неговото благоволение е в пътя Му“ (Пс.37:23).

Бог винаги ни дава избор – или да се осланяме на собствените си решения, или да Му се доверим напълно. И винаги е искал да ни научи да ходим с вяра, не с виждане.

Ако изберем собствена пътека, тя може и да ни доведе до гибел, но ако изберем Бог да ни ръководи, Неговата пътека със сигурност води към вечен живот.

Ден след ден…

Вярата е и действие

Day by Day

„Така и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва“ (Яков 2:17).

Вярата е активно понятие. Важно е какви ги вършиш, не само в какво вярваш.

Ден след ден…

В пътя на живота

Day by Day

„…избери да обичаш Господа, твоя Бог, да слушаш гласа Му и да бъдеш привързан към Него (защото Господ е твоят живот и твоето дълголетие)“ (Втор.30:20).

Когато избираме Бога, заставаме на страната на живота. Когато вървим по Неговия път, вървим в пътя на живота.

Ден след ден…

Верни днес – по-силни утре

Day by Day

Всеки ден има своите предизвикателства и от нас се иска да оставаме верни на принципите и вярата си.

Всяка вярност в малките неща е предпоставка за израстване и укрепване във вярата ни. Начинът, по който отговаряме на житейските предизвикателства днес, ще определи силата на вярата ни в утрешния ден.

Ден след ден…

%d блогъра харесват това: