Блог за лична вяра и разбиране за Бога

Posts tagged ‘Голгота’

Най-силният на земята

Day by Day

„Те го победиха чрез кръвта на Агнето“ (Откр.12:11).

Чували сте израза „силните на деня“, нали? И светът има своята представа за тези, които са силни и властни.

Но нека да си припомним нещо. Не човекът, държащ в ръцете си най-много атомни бомби, е най-силен. Нито онзи с най-голямата въоръжена армия. Нито тези, които са богати на финансови средства.

Най-силният човек на земята е онзи, който познава и разбира силата на Христовата кръв.

Най-могъщата сила на планетата винаги е била и ще бъде кръвта на Христос. Тя ни освобождава и ни дава живот.

Ден след ден…

 

 

Advertisements

Ценни в сърцето Му

Day by Day

„Господ ми се яви отдавна и каза: Наистина те възлюбих с вечна любов“ (Ерем.31:3).

Когато светът се опита да дефинира същността ви според вашите слабости, не вярвайте на тази лъжа.

Нашата същност и ценност е дефинирана категорично на Голготския кръст. Там, където Христос ясно демонстрира колко ценни сме в сърцето Му.

Ние сме това, което Бог вижда в нас като потенциал, и за което Той умря. Имаме любовта Му. Остава само да отвърнем подобаващо на нея с достоен живот.

Ден след ден…

 

„Свърши се.“

Day by Day

„След като вкуси от оцета, Исус каза: „Свърши се.“ После отпусна глава и издъхна“ (Йоан 19:30).

„Свърши се.“

Последните думи на нашия Спасител. Какво се свърши? Какво приключи?

Приключи нашата присъда, според която заслужаваме смърт. Приключи нашата безнадеждност, че ще останем в греховете си. Свърши се с нашия страх, че ще останем извън Живота.

Защото Един Бог, Който обича нелогично силно, даде доброволно живота Си в ръцете на човеци, за да можем всички ние да преживеем истинския живот в присъствието на вечния Бог.

Ден след ден…

 

Величието в Христовото сърце

Day by Day

„Отче Мой, ако е възможно, нека Ме отмине тази чаша; не обаче, както Аз искам, но както Ти искаш“ (Мат.26:39).

Наистина е велик онзи четвъртък в човешката история, когато Божият Син се смирява до смърт и приема да извърви докрай пътя Си до Голгота.

Можеше да се откаже. Имаше правото да го направи. Защото хората, такива като мен и теб, с нищо не показаха, че копнеят за царството Му на милост и правда. И днес положението е същото.

Но Бог не действа така, както ние бихме постъпили. Неговата любов винаги е отвъд разума. Христос отива в една градина и отново избира да следва Божията воля, независимо колко болка ще Му струва това.

В онзи четвъртък нямаше нищо велико на земята. Величието беше в Христовото сърце, вземайки решението да пожертва живота Си за едни дребни човеци от една дребна планета!

Днес ще си мисля за това. И ще падна на колене пред това Величие просто да благодаря. И нека не е само днес, но…

Ден след ден…

Никога изоставени

Day by Day

„Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил?“ (Мат.27:46)

Исус винаги е бил с Отец. Неразделно. Освен на кръста.

Приближавайки се до кръста, Той беше изоставен, така че вие и аз никога да не бъдем изоставени.

Да, хора и приятели може да ни забравят. Но кръстната смърт на Христос гарантира завинаги, че нищо не може да ни отдели от Бога. В мига, в който Исус остана сам, ние получихме гаранцията си, че нито една минута няма да прекараме, изоставени от Бога, стига да Му вярваме.

Ден след ден…

Непоклатимо верни

day-by-day

Понякога си казваме, че да направиш смело крачка напред е израз на вярата и любовта ни към Бога. Но знаете ли, понякога е нужна още по-голяма вяра и повече любов, за да останеш там, където си. Да останеш непоклатимо верен там, където си. Да продължиш да поддържаш огъня в суровата, студена нощ. Да продължиш да обичаш тези, които са твоята опозиция.

Спомням си за Исус. Не мога да не си спомня за Него. Не беше според предпочитанията Му да отиде на кръста. Но любовта Му беше по-голяма от предпочитанията Му.

Понякога губим любовта си и страстта си към Бога, заради нашите предпочитания. Когато стане трудно, бягаме. Когато разберем, че някой не харесва това, в което вярваме, се отдръпваме. За да ни стане по-лесно. Или за да няма конфронтация.

Нека не губим страстта си. Нека стоим твърдо стъпили на истината, в която вярваме.

Ден след ден…

 

Разрушителят на злото

day-by-day

„Затова се яви Божият Син, да съсипе делата на дявола“ (1 Йоан.3:8).

Все още живеем на територията на врага. Но това е един победен враг. Победен отпреди 2000 години. Защото едно чудно раждане в онази Витлеемска нощ ни донесе Спасител, Който съсипа всички действия на злото.

Да, Сатана вложи всичко от себе си там на Голгота във всяко забиване на гвоздеите, за да предизвика Божия Син да избави Себе Си от непоносимата болка, но Христос предаде живота Си докрай. Заради нас.

За да сме свободни от последиците на греха.

Ден след ден…

 

%d bloggers like this: