Блог за лична вяра и разбиране за Бога

Posts tagged ‘изучаване на Библията’

Думи с дух и живот

„Духът е , който дава живот; плътта нищо не ползва; думите, които съм ви говорил, са дух и живот“ (Йоан 6:63).

Не съществува друга книга, която да е променяла живота на толкова голям брой хора, както Библията. Във всяка нейна дума има тайнствена сила, сила, идваща от самия Бог.

Когато човек се вслушва и съобразява с думите на Свещеното Писание, детските недостатъци като капризи, инат, егоизъм, прибързани думи, емоционални постъпки, постепенно изчезват, за да се изградят на тяхно място добродетелите на християнската зрялост.

Ден след ден…

Реклама

Наш съветник и светлина

„Твоето слово е светилник за нозете ми и виделина на пътеката ми“ (Пс.119:105).

Когато Божието Слово стане наш съветник, когато изследваме Писанията, за да търсим светлина, със сигурност Божият Дух се приближава до нас, за да впечатлява ума ни и да осветлява разбирането ни за Словото Му.

Ден след ден…

Познания за Истината

Знаем как неприятелят ограбва нашия мир, нашата радост и увереност в спасението, нали? Прави го, защото е лъжец. Защото е наистина добър лъжец. От самото начало.

А на лъжата можеш да се противопоставиш само с Истината. И ако имаме силни познания за Истината и всеки ден се потапяме в тези знания, тогава лъжите нямат сила над нас. И нищо няма да е в състояние да ограби всички онези добри неща, които са ни дадени от Спасителя.

Нека и днес намерим време най-напред за Истината. И утре също.

Ден след ден…

Размишляване

Day by Day

„Очите ми изпреварват нощните стражи, за да размишлявам за Твоето слово“ (Пс.119:148).

Да четем Библията, без да размишляваме върху нея, е като да се храним, без да храносмиламе.

Всеки ден можем да черпим от неизчерпаемото богатство на Словото и там винаги ще откриваме нови неща.

Ден след ден…

Скрити богатства

Day by Day

„И беряните бяха по-благородни от солунците, защото приеха учението без всякакъв предразсъдък и всеки ден изследваха Писанията да видят дали това е вярно“ (Деян.17:11).

Библията не ще даде от своите богатства на тези, които не дълбаят в нея.

Много бисери има в Словото, но за да ги намерим, трябва да ги потърсим.

Ден след ден…

%d блогъра харесват това: