Блог за лична вяра и разбиране за Бога

Posts tagged ‘Исус Христос’

Очиства ни от всеки грях

Day by Day

„Но ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг и кръвта на Сина Му Исус Христос ни очиства от всеки грях“ (1Йоан.1:7).

Повечето хора знаят, че Исус прощава. Но повечето от тях не осъзнават, че Той желае и да ни очиства от всеки наш грях.

Ден след ден…

Advertisements

Добро сърце

Добро сърце

Така измина една седмица, през която никой нищо не заподозря поради тихото й покорство, докато една сутрин братовчед й Едмънд, по-малкият от братята, не я намери да плаче, седнала на стълбите, водещи към горния етаж.

– Мила малка братовчедке – каза той с нежността, присъща на благородните натури, – случило ли се е нещо?

И като седна до нея, той направи всичко възможно да преодолее срама й, че я е открил в такова положение и да я убеди да говори откровено с него. Да не би да е болна? Или някой й се е разсърдил? Да не се е скарала с Мария или Джулия? Или в новия урок има нещо, което не й е ясно – тогава той ще й го обясни? С една дума, има ли нещо, което може да направи за нея, да й донесе нещо? Той дълго време не успяваше да получи друг отговор, освен „не, не…не, нищо…не, благодаря“, но продължи да настоява, докато засилващите се ридания, когато заговори за дома й, не му подсказаха коя е причината за нейното отчаяние. Едмънд се опита да я утеши.

– Мъчно ти е да се разделиш с мама, мъничката ми Фани – каза той, – което показва, че си много добро момиченце. Но трябва да запомниш, че тук си сред роднини и приятели, които те обичат и ти желаят доброто. Хайде да идем в парка и да ми разкажеш за братята и сестрите си. – „Менсфийлд парк“

Добротата, която Едмънд проявява към малката си братовчедка е напълно чиста и несебелюбива и това, в крайна сметка, печели сърцето й.

В Римл.12:8 сме насърчавани на доброта:

„Който има дарбата да насърчава, трябва да се посвети на това. Който има дарбата да споделя благата си, нека го прави щедро. Който има дарбата да ръководи, нека го прави с усърдие. Който има дарбата да върши добрини, нека го прави с радост.“

Разбира се, съвършения пример за доброта е Христос, Който достигаше до всеки съкрушен, унил или потиснат човек – такива като малката Фани – и повдигаше духа му в неговото страдание или мъка. Исус стигна дори по-далеч – даде живота Си за нас, макар че не сме сторили нищо, с което да го заслужим. Но това е красотата на Божия характер – не се отнася към нас така, както заслужаваме.

„Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме извършили, а по Своята милост“ (Тит 3:5).

И хубавото е, че ни дава силата и способностите да проявяваме същата тази доброта към нашите съчовеци, следвайки примера Му.

Ден след ден

Пребъдване

Day by Day

„Пребъдвайте в Мен и Аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в Мен“ (Йоан 15:4).

В днешно време изпращаме съобщения по цял свят със скоростта на светлината. Можем да пресечем Атлантическия океан за по-малко от три часа. Приготвяме ястия в микровълновата фурна само за минути. Дори получаваме дрехите си от химическо чистене в същия ден. Всичко се случва бързо и ние свикваме на това темпо.

Проблемът обаче идва, когато искаме да пренесем това и в нашия духовен път. Искаме израстването ни да се случи бързо. А преки пътища няма. Единствената пътека за духовно израстване е пребъдването в Христос, ден след ден, стъпка по стъпка. И тогава идват истинските духовни плодове.

Ден след ден…

От нас също се очаква СМИРЕНИЕ

Day by Day

„Наградата за смирението и за страха от Господа е богатство, слава и живот“ (Пр.22:4).

Има тънка граница между увереността и арогантността и филтъра за това е СМИРЕНИЕТО.

Христос беше кротък и смирен по сърце. От нас се очаква същото.

Ден след ден…

Неговата заръка

Day by Day

„Затова идете при всички народи и ги направете мои ученици“ (Мат.28:19).

Това бяха последните думи на Исус, преди да се възнесе. Последните думи са важни. Те са Неговата заръка.

Най-съкровеното желание на Христос беше да достига хората, които са далече от Него. Това трябва да бъде и нашето най-съкровено желание.

Ден след ден…

В дворовете на нашия Бог

Day by Day

„Праведният ще цъфти като палма, ще расте като кедър в Ливан; насадените в дома Господен ще цъфтят в дворовете на нашия Бог“ (Пс.92:12,13).

Ако пуснем корените си дълбоко в Исус, нищо не ще ни съкруши. Ще цъфтим и ще останем завинаги в любовта на нашия Господ.

Ден след ден…

Хляб, който засища

Day by Day

„Исус им каза: Аз съм хлябът на живота; който дойде при Мен, никак няма да огладнее…“ (Йоан 6:35).

Ако душата ви наистина гладува, не търсете временни неща, които да залъгват глада ви. Обърнете се към Спасителя. При Него само има хляб, който засища.

Ден след ден…

%d bloggers like this: