Блог за лична вяра и разбиране за Бога

Posts tagged ‘Исус Христос’

Нещата, които печелим

Day by Day

Една от причините хората да казват НЕ на Христос е, че гледат към нещата, от които трябва да се откажат в Негово име, вместо да видят нещата, които печелят в Неговото име.

Ден след ден…

Със сила и влияние

Day by Day

Понякога християни се опитват да обяснят вярата си, но думите им нямат сила.

Когато разберем от собствен опит какво е Христос за нас, само тогава ще можем да говорим за вярата си със сила и влияние.

Преживяното със сърцето винаги е по-красноречиво от наученото с ума.

Ден след ден…

Щедро протегната ръка

Day by Day

Когато минавате през евангелията, не може да не забележите очите на Исус, които винаги се вглеждат в хората – хора без надежда, хора с изчерпани възможности, хора с оскъдна храна. И Той позволяваше на ръцете Си да се превърнат в мост между Божията щедрост и човешката оскъдност.

Състраданието Му към човешките съдби Го караше да се снижи, да се приведе и животът Му на земята да се оформи в една щедро протегната ръка.

Мисля си, дали и нашите ръце са способни на това? Да бъдат мост между Неговата щедрост и човешката оскъдност…

Ден след ден…

Временно пребиваване

Day by Day

Колкото по-дълго живеем в нашия свят, толкова повече осъзнаваме, че сме чужденци тук.

Всяка загуба, всяка несправедливост, всяко насилие, всяка измама, всяка болест, всяка смърт ми напомня, че никак не принадлежа тук. Не може мястото ми е да е тук.

Тогава къде е моята родина?

Откакто вярвам в Христос, разбрах, че имам истинска родина. Там в Неговия свят. Защото Той е осигурил гражданството ми там.

Осъзнах, че благодарение на Него, аз съм гражданин на Небето още сега.

Не сме земни жители, които допринасят с нещо за Небето. Ние сме небесни жители, които допринасят с нещо на земята. И това трябва да е мотото на временното ни пребиваване тук.

Независимо от пътя ни, бурите ни, личните ни истории – ние знаем какво ни очаква отвъд „края“:

Спасител: винаги около нас.

Бъдеще: напълно осигурено.

Радост: нестихваща през вечността.

А докато се върнем в родината си, можем по-често да говорим на майчиния си език – молитвата. За да не забравяме произхода си.

Ден след ден…

 

Най-голямата ни битка

Day by Day

Борбата срещу собственото „АЗ“ е най-голямата битка, която ни се налага да водим. Можем да имаме победа, ако Христос е наш съюзник.

Ден след ден…

 

Кротък и смирен по сърце

Day by Day

„Вземете Моето иго върху себе си и се научете от Мене; защото съм кротък и смирен по сърце; и ще намерите покой на душите си“ (Мат.11:29).

Исус, нашият Изкупител, макар и с достойнство на Цар, ходеше по земята кротък и смирен по сърце.

Ден след ден…

Княз на Мира

Day by Day

Едно от имената на Исус винаги ще ни напомня, какво би ни липсвало, ако Него го няма в живота ни – мир…

Наречен е Княз на Мира. Защото носи примирение между Бога и хората, между човек и човека…

Когато Христос присъства в живота ни и ценностите на Неговото царство са наши ценности, тогава в душите и отношенията ще царува мир. Спокойствие. Прошка. Разбирателство. Да живеем в мир със себе си и другите е Божият план за нас.

Ден след ден…

%d блогъра харесват това: