Блог за лична вяра и разбиране за Бога

Posts tagged ‘Катя Купенова’

„Да не изпитваш Господа…“

Day by Day

„Исус му каза: Писано е още: „Да не изпитваш Господа, твоя Бог.“ (Мат.4:7).

От нас се очаква да се доверяваме на Господа, а не да Го изпитваме.

Ден след ден…

Advertisements

Важен е Дарителят

Day by Day

„Исус им отговори: Аз съм хлябът на живота; който дойде при Мене, никога няма да огладнее“ (Йоан 6:35).

Толкова много дарове получаваме в живота си от нашия Създател. Но трябва да се научим да основаваме живота си на Дарителя, а не на даровете.

Ден след ден…

„…защото познават гласа Му“

Day by Day

„Той вика своите овце по име и ги извежда. И когато ги изведе всичките, тръгва пред тях и те го следват, защото познават гласа му“ (Йоан 10:3,4).

Дали познаваме гласа Му?

Колкото по-задълбочено познаваме Бога, толкова по-ясно разпознаваме гласа Му. Да следваме познатия Му глас е най-сигурната защита за нас.

Ден след ден…

Най-хубавото във вечността

Day by Day

„Каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е идвало, всичко това е приготвил Бог за тези, които Го обичат“ (1Кор.2:9).

Знам, че във вечността ще видя и преживея неща, за които тук въображението ми не стига. Знам, че ще бъде прекрасно, несравнимо, изумително…

Но най-хубавата част от вечността ще бъде, че ще можем да бъдем в присъствието на Бога – да го опознаваме все повече и да се радваме на приятелството Му.

Ден след ден…

Красиви цветове

Day by Day

Не виждаме голяма картина, която Бог създава през вековете. Ние сме само част от нея. Една малка част. Но все пак ни е отредено да бъде красива част от общата картина. И на това сме призовани.

Нека и днес използваме красивите цветове на добродетелния живот, за да радваме Божието сърце и да внасяме повече красиви елементи в ежедневието си.

Ден след ден…

Смирение, преди изцеление

Day by Day

„Смирявайте се пред Господа и Той ще ви въздига“ (Яков 4:10).

Преди Евангелието да изцели човека, то го смирява, като му показва колко дълбока е нуждата му от Бога.

Ден след ден…

Очистени от гордост

 

Post 778

В Притчи 6гл. са посочени няколко неща, които Господ мрази и едно от тях са надменните очи. Гордостта винаги е определяна от Словото като източник на много злини. Но и за нея има шанс.

Умът, който ежедневно се къпе в красотата на Христос, може да се очисти от токсините на гордостта. Колко повече се вглеждаме в това какъв е Той, толкова по-малко ще ни се иска да претендираме какви сме ние.

Ден след ден…

%d bloggers like this: