Блог за лична вяра и разбиране за Бога

Posts tagged ‘любезност’

Изграждане на благ характер

Building character

„Някои майки биха насърчили подобна близост от чисто материални съображения, тъй като Едуард Ферърс бе първородният син на човек, оставил след смъртта си значително състояние, други пък биха се противопоставили на подобна близост от чисто благоразумие, защото, с изключение на някаква дребна сума, състоянието на младия джентълмен изцяло зависеше от завещанието на майка му. Нито едното, нито другото съображение можеше да повлияе на отношението на мисис Дашууд. За нея бе съвсем достатъчно това, че той е приветлив и сърдечен, че обича дъщеря й и че Елинор откликва на чувствата му. Тази нейна позиция противоречеше на убеждението й, че разликата в материалното положение на двама души трябва да ги разделя, но в случая имаше привличане и сходство в характерите. Беше й съвършено чужда мисълта, че хора, които познават Елинор, не биха оценили нейните качества.

            Високото им мнение за Едуард Ферърс не бе подхранвано от някакви особени достойнства в личността или в начина му на общуване. Не беше красавец, пък и човек трябваше да се сближи с него, за да намери държанието му за наистина приятно. В интерес на истината той беше доста стеснителен, но след като преодолееше естествената си плахост, поведението му издаваше открито и любвеобилно сърце. Едуард умееше да вниква в нещата и тази негова проникновеност бе усъвършенствана от доброто му образование. Ала господин Ферърс бе лишен както от някакви особени дарби, така и от амбиции, с които да удовлетвори желанията на майка си и сестра си по отношение на себе си, тъй като те копнееха да го видят като човек с положение, като някой — е, едва ли и те самите знаеха като какъв. В едно или друго отношение жадуваха да го видят като човек с високо обществено положение. Майка му искаше от него да прояви определени амбиции в областта на политиката, да го види като член на парламента или пък в светлината на един от силните на деня. Очакванията на мисис Джон Дашууд не се различаваха кой знае колко от тези на майка му, но междувременно, докато се сбъднат благословиите свише, тя би искала да го види в някое луксозно ландо. Величието на ландата не привличаше особено Едуард. Въжделенията му се свеждаха до семейно щастие в спокойствието на уединения живот.“

В този роман на Джейн Остин, „Ема“, Едуард Ферърс е описан като вежлив, внимателен и любвеобилен. Докато мисис Дашууд цени тези негови качества, собствената му майка и сестра биха искали той да бъде по-издигнат в обществото. Да бъде някой. Да заема висока позиция.

Тази разнородна представа за Едуард най-добре може да се обобщи с Притчи 16:19:

„По-добре някой да е със смирен дух между кротките, отколкото да дели плячка с горделивите“.

Въпреки завидното си материално състояние и добро образование, Едуард е запазил характера си чист и неопетнен. Именно това иска и Бог от нас. Да изградим характери, които са благородни, смирени и благи. За да приличаме все повече на нашия Спасител.

Ден след ден…

Advertisements

Думи, пълни с благодат

Day by Day

„Това, което говорите да бъде винаги с благодат, подправено със сол, за да знаете как трябва да отговаряте на всекиго“ (Колос.4:6).

Колко е важен начинът ни на говорене, ако искаме да отразяваме Христос! Дано думите ни бъдат изпълнени с благодат – а това включва любезност, състрадание, прощателен дух, тактичност и насърчение.

Моля се днес за мъдрост – да умея да говоря правилните думи по правилния начин.

Ден след ден…

Само любящи думи

Day by Day

„Никаква гнила дума да не излиза от устните ви, а само онова, от което хората се нуждаят, което е добро за духовното им изграждане, така че да помага на онези, които ви слушат“ (Ефес.4:29).

Представете си количеството болка, което ще изчезне от този свят, ако всички ние използваме предимно любящи думи.

Господи, помогни и днес да владея езика си и да не говоря небрежни думи. Нека казаното от мен духовно да изгражда всички около мен.

Ден след ден…

Божествена тактичност

day-by-day

„Господ Йехова ми даде език на учените, за да зная как да помогна с дума на уморения; всяка сутрин Той събужда, събужда ухото ми, за да послушам като учащите се“ (Ис.50:4).

Изумителното при Исус е начинът, по който използваше думите. Никога не нараняваше с тях. Думите Му винаги въздигаха слушателите и никога не увеличаваха страховете им. Дори когато им говореше за болезнени истини, от думите Му не болеше. Никога не изговаряше и една празна дума, с която би могъл да нарани ненужно човека отсреща.

Как успя Исус в човешкия Си образ да бъде толкова любезен и тактичен? Мисля, че тайната се крие във всяка Негова утрин. Когато по обичая Си се свързваше с Отец и черпеше мъдрост и сила за деня.

Мисля, че и за нас е възможно това. Да посрещаме деня във връзка с нашия Бог, искайки от Неговата божествена тактичност.

Колко много би дало това на света!

Ден след ден…

Силата на меката дума

post 159

„Мек отговор отклонява от ярост“ (Пр.15:1)

Това е стих, който изглежда лесен на пръв поглед. Като че ли всеки знае, че така трябва да се прави. Но да знаеш кое е правилното и реално да го направиш – ето тук е нужна мъдростта. А силата да го направиш? Ето тук е нужен Бог.

Дадох си сметка колко е лесно да отвърнеш меко на някой, който ти говори меко, внимателно, любезно. И колко силно стискаш зъбите, когато отсреща те връхлита ярост, гняв, заядливост, злоба. Това се случва навсякъде – и в семействата ни, и на работното ни място, и в църквите ни. Неизбежно попадаме в нажежени ситуации. На взривоопасен терен. В ярко гореща среда. Някой някакси е отключил яростта. И тогава стоим пред избор.

Можем или да взривим напълно обстановката, или да обезвредим „бомбата“.

И Божият глас идва тихичко при нас и ни напомня:

Реагирай така, както най-малко заслужава или очаква този човек.

Подари му любезност, милост, любов.

Сериозно ли? Да.

Силата на меката дума е именно тази – да отклони яростта, да разпръсне негативизма в хиляди посоки, докато следата от него изчезне.

Обичам този стих, защото ме уверява, че мога да дам своя принос за преустановяване на всякакви ненужни кавги, преди още да са започнали. Мога да пробвам силата на меките думи постоянно.

Ден след ден…

%d bloggers like this: