Блог за лична вяра и разбиране за Бога

Posts tagged ‘любезност’

Само любящи думи

Day by Day

„Никаква гнила дума да не излиза от устните ви, а само онова, от което хората се нуждаят, което е добро за духовното им изграждане, така че да помага на онези, които ви слушат“ (Ефес.4:29).

Представете си количеството болка, което ще изчезне от този свят, ако всички ние използваме предимно любящи думи.

Господи, помогни и днес да владея езика си и да не говоря небрежни думи. Нека казаното от мен духовно да изгражда всички около мен.

Ден след ден…

Advertisements

Божествена тактичност

day-by-day

„Господ Йехова ми даде език на учените, за да зная как да помогна с дума на уморения; всяка сутрин Той събужда, събужда ухото ми, за да послушам като учащите се“ (Ис.50:4).

Изумителното при Исус е начинът, по който използваше думите. Никога не нараняваше с тях. Думите Му винаги въздигаха слушателите и никога не увеличаваха страховете им. Дори когато им говореше за болезнени истини, от думите Му не болеше. Никога не изговаряше и една празна дума, с която би могъл да нарани ненужно човека отсреща.

Как успя Исус в човешкия Си образ да бъде толкова любезен и тактичен? Мисля, че тайната се крие във всяка Негова утрин. Когато по обичая Си се свързваше с Отец и черпеше мъдрост и сила за деня.

Мисля, че и за нас е възможно това. Да посрещаме деня във връзка с нашия Бог, искайки от Неговата божествена тактичност.

Колко много би дало това на света!

Ден след ден…

Силата на меката дума

post 159

„Мек отговор отклонява от ярост“ (Пр.15:1)

Това е стих, който изглежда лесен на пръв поглед. Като че ли всеки знае, че така трябва да се прави. Но да знаеш кое е правилното и реално да го направиш – ето тук е нужна мъдростта. А силата да го направиш? Ето тук е нужен Бог.

Дадох си сметка колко е лесно да отвърнеш меко на някой, който ти говори меко, внимателно, любезно. И колко силно стискаш зъбите, когато отсреща те връхлита ярост, гняв, заядливост, злоба. Това се случва навсякъде – и в семействата ни, и на работното ни място, и в църквите ни. Неизбежно попадаме в нажежени ситуации. На взривоопасен терен. В ярко гореща среда. Някой някакси е отключил яростта. И тогава стоим пред избор.

Можем или да взривим напълно обстановката, или да обезвредим „бомбата“.

И Божият глас идва тихичко при нас и ни напомня:

Реагирай така, както най-малко заслужава или очаква този човек.

Подари му любезност, милост, любов.

Сериозно ли? Да.

Силата на меката дума е именно тази – да отклони яростта, да разпръсне негативизма в хиляди посоки, докато следата от него изчезне.

Обичам този стих, защото ме уверява, че мога да дам своя принос за преустановяване на всякакви ненужни кавги, преди още да са започнали. Мога да пробвам силата на меките думи постоянно.

Ден след ден…

%d bloggers like this: