Блог за лична вяра и разбиране за Бога

Posts tagged ‘молитва’

Той винаги ни вижда и чува

Day by Day

„Ето, ръката на Господа не се е скъсила, та да не може да спаси, нито ухото Му отъпяло, та да не може да чува“ (Исая 59:1).

Понякога в живота се чувстваме дребни и незабележими. Но Христос ни вижда. Божиите очи са върху нас. Бъдете сигурни, че и най-слабият ни вик за помощ е чут. Всяко положено усилие да се обърнем към Бога е забелязано.

Ден след ден…

Advertisements

Разговор с Приятел

Day by Day

И тази седмица искам да си напомня, че молитвата не е изнасяне на реч пред Бога, а съкровен интимен разговор с Него. Като с Приятел. Като с Баща.

Ден след ден…

Правилни мотиви в молитвата

Day by Day

„Нямате, защото не молите Бога да ви даде, а пък когато го помолите, не получавате нищо, защото искате с погрешни мотиви – за да пропилеете всичко в собствените си удоволствия“ (Яков 4:2,3, съвр.пр.)

Толкова ясен е този стих по отношение на някои от нашите молитви, които така и не получават отговор. И добре че Бог е мъдър и знае какво да ни дава и какво не.

Понякога изглежда, че Бог не отговаря на молитвите ни, когато всъщност истинският проблем е, че не сме харесали отговора.

Моля се днес да имам мъдрост, за да се моля за правилните неща, и смирение, за да приемам волята на Бога.

Ден след ден…

Какво НЕ Е

Day by Day

„Когато се молите, не говорете празни приказки като езичниците, които си мислят, че ще бъдат чути поради многословието си. Не бъдете като тях, защото вашият Баща знае от какво имате нужда още преди да сте го помолили.“ (Мат.6:7,8).

Замислих се какво НЕ Е молитвата.

Молитвата не е наизустени думи, които нито идват от сърцето, нито стигат до Бога.

Молитвата не е вид терапия, която да те успокоява само, без да ти носи промяна.

Молитвата не е опит да манипулираш Бога или да сключваш сделка с Него.

Молитвата не е информиране на Бога, защото Той знае всичко, което се случва с теб и в теб.

Тя е разговор с Бога, в който търсиш Неговото ръководство, готов си за промяна и послушание, и най-вече благодариш за всичко, което ти е дадено.

Ден след ден…

Отвъд разума

Day by Day

„Невъзможното за хората за Бога е възможно“ (Лука 18:27).

Днес искам да ви насърча – никога не гледайте на трудностите си в светлината на вашите ресурси, защото ние служим на един неограничен Бог. Неговите „методи и техники“ надвишават способността на разума ни да ги разбере, но точно това е характерно за Него – Той стои нависоко, отвъд разума ни, и прави неща, невъзможни в нашите очи.

И е само на една молитва разстояние.

Ден след ден…

 

Умиротворяващо

Day by Day

Едно от най-умиротворяващите състояния е, когато станеш от молитвата си с пълната увереност, че Бог е простил греха, който си изповядал.

Няма прегрешения, които не могат да бъдат простени, щом са изповядани. Бог копнее да ни избави от греха, независимо колко дълъг може да бъде този процес лично за всеки.

Нека и днес не се страхуваме от изповедта, защото познаваме благодатта. Неговата благодат.

Ден след ден…

Ще бъде с нас в слабостта ни

Day by Day

„Духът идва на помощ в слабостта ни. Ние не знаем за какво и как да се молим, а той самият се моли за нас със стенания, които не могат да се изразят с думи“ (Римл.8:26).

Не е нужно да имаме идеално изказани и подредени молитви, за да бъдем чути от Бога. Ако всичко, което имаме днес, са само сълзи, нека да ги отнесем при Бога. Исус ще ги приеме. Светият Дух ще се застъпи за нас.

Бог ще бъде с нас в слабостта ни.

Ден след ден…

%d bloggers like this: