Блог за лична вяра и разбиране за Бога

Posts tagged ‘молитва’

Какво НЕ Е

Day by Day

„Когато се молите, не говорете празни приказки като езичниците, които си мислят, че ще бъдат чути поради многословието си. Не бъдете като тях, защото вашият Баща знае от какво имате нужда още преди да сте го помолили.“ (Мат.6:7,8).

Замислих се какво НЕ Е молитвата.

Молитвата не е наизустени думи, които нито идват от сърцето, нито стигат до Бога.

Молитвата не е вид терапия, която да те успокоява само, без да ти носи промяна.

Молитвата не е опит да манипулираш Бога или да сключваш сделка с Него.

Молитвата не е информиране на Бога, защото Той знае всичко, което се случва с теб и в теб.

Тя е разговор с Бога, в който търсиш Неговото ръководство, готов си за промяна и послушание, и най-вече благодариш за всичко, което ти е дадено.

Ден след ден…

Advertisements

Отвъд разума

Day by Day

„Невъзможното за хората за Бога е възможно“ (Лука 18:27).

Днес искам да ви насърча – никога не гледайте на трудностите си в светлината на вашите ресурси, защото ние служим на един неограничен Бог. Неговите „методи и техники“ надвишават способността на разума ни да ги разбере, но точно това е характерно за Него – Той стои нависоко, отвъд разума ни, и прави неща, невъзможни в нашите очи.

И е само на една молитва разстояние.

Ден след ден…

 

Умиротворяващо

Day by Day

Едно от най-умиротворяващите състояния е, когато станеш от молитвата си с пълната увереност, че Бог е простил греха, който си изповядал.

Няма прегрешения, които не могат да бъдат простени, щом са изповядани. Бог копнее да ни избави от греха, независимо колко дълъг може да бъде този процес лично за всеки.

Нека и днес не се страхуваме от изповедта, защото познаваме благодатта. Неговата благодат.

Ден след ден…

Ще бъде с нас в слабостта ни

Day by Day

„Духът идва на помощ в слабостта ни. Ние не знаем за какво и как да се молим, а той самият се моли за нас със стенания, които не могат да се изразят с думи“ (Римл.8:26).

Не е нужно да имаме идеално изказани и подредени молитви, за да бъдем чути от Бога. Ако всичко, което имаме днес, са само сълзи, нека да ги отнесем при Бога. Исус ще ги приеме. Светият Дух ще се застъпи за нас.

Бог ще бъде с нас в слабостта ни.

Ден след ден…

Живот в Божията воля

Day by Day

„Винаги бъдете изпълнени с радост. Никога не спирайте да се молите. Каквото и да се случи, бъдете благодарни. Така иска Бог да живеете в Христос Исус“ (1Сол.5:16-18).

Опитвали ли сте да разберете Божията воля? Изглежда като нещо тайнствено, но в същото време е толкова простичко. Апостол Павел ни дава простичката формула как да живеем в Божията воля.

Винаги се радвайте. Независимо какви обстоятелства ни заобикалят, ние можем да се радваме непрестанно, заради непроменимия характер на Бога. Времена и сезони се менят, но Божията милост – никога.

Не спирайте да се молите. За да пребъдваме винаги в Исус, просто не трябва да спираме да си говорим с Него. Тогава има голяма вероятност да правим правилните избори в ежедневието си.

Винаги бъдете благодарни. И в благословения, и в изпитания, нека бъдем благодарни. Това ни държи в центъра на Божията воля. Когато живеем в реалност на благодарност, ние обичаме по-добре и служим по-добре.

Правим ли тези трите, ще знаем, че живеем живот в Божията воля.

Ден след ден…

 

 

 

В правилното време, по правилния начин

Day by Day

Бог ни обича твърде много, за да отговаря на молитвите ни в друго време, освен правилното, и по друг начин, освен правилния.

Нека живеем с тази увереност.

Ден след ден…

Да се облягаме на Него

Day by Day

Чувствате ли, че Бог ви призовава да направите промени в живота си тази година, но в същото време се страхувате да поставите началото за тях?

Дали това ще са по-добри избори за здравето ни, за храненето ни, за отношенията ни или финансовата ни ситуация – няма значение – понякога ние просто се страхуваме или нямаме достатъчна увереност да поставим начало на промяната.

Искам да ви насърча днес с Ефес.3:20,21:

„А на Този, който може да направи несравнимо повече, отколкото молим или мислим, според действащата в нас сила, на Него да бъде слава в църквата и в Христос Исус през всичките поколения от векове и за векове. Амин.“

Толкова често се опитваме да правим нещата в границите на нашите способности. А Бог просто иска от нас винаги да се облягаме на Него. Да се молим и да търсим помощта Му.

Знам, че се изисква смелост да изискваш Божите обещания, но приятели, с Божия Дух вътре в нас можем да постигнем нужните промени, за да имаме по-качествен физически и духовен живот. Всичко е възможно, щом Неговата сила е с нас.

Ден след ден…

 

%d bloggers like this: