Блог за лична вяра и разбиране за Бога

Posts tagged ‘Новият свят’

Истинската реалност

Day by Day

„И видях ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя бяха преминали“ (Откр.21:1).

Божието царство в новия свят е нашата истинска реалност. Земното царство, в което сме днес, то ще премине заедно с всяко нетърпимо зло в него.

Когато ми стане трудно, тази истина ми дава кураж. Защото това тук е временно пребиваване. Моят истински живот тепърва ме очаква.

Ден след ден…

Advertisements

Повече от небето още днес

Day by Day

В нашето ежедневие трябва да внесем колкото е възможно повече от живота, който ще имаме в небето.

Затова днес нека бъдем щедри на милост, благи думи, обич, благодарност, съпричастност, и много повече поклонение пред Бога.

Ден след ден…

Израстване в характера

Day by Day

Не е важно да израснем в кариерата си, или в банковата си сметка, или в статуса си – важното е да израснем в характера си, докато сме тук на земята.

Характерът ни е всичко, което ни е нужно след това…

В новия свят.

Ден след ден…

Възстановяване

Day by Day

„Върни ми радостта на спасението Си; и освобождаващият Дух нека ме подкрепи“ (Пс.51:12).

Дяволът наистина ни отнема много в този живот. И с всичко това си отива и радостта ни. Но Бог ще ни я върне в пълна мярка един ден.

Няма нещо, което дяволът да ни е отнел в този живот, което Бог да не може да възстанови.

Във вечността няма да има загуби. Само вечни придобивки.

Ден след ден…

Отвъд временното

day-by-day

„които не гледаме на видимите, а на невидимите неща; защото видимите са временни, а невидимите – вечни“ (2Кор.4:18).

Не е лесно. Наистина не е лесно да гледаме на ежедневието си от перспективата на вечността. Знаем, че всичко около нас и всичко случващо ни се е временно, но понякога не можем да мислим „отвъд“ това. А си заслужава. Заслужава си да живеем с мисъл за вечността.

Когато насочваме мислите си към това, което е вечно, тогава получаваме сили да преминем през това, което е временно.

Вечността и нашият живот там е бъдещето, заради което си струва да живеем мъдро и целенасочено днес.

Ден след ден…

 

 

Степен на израстване

day-by-day

„Но, когато ти даваш на нуждаещите се, не позволявай лявата ти ръка да узнае какво прави дясната, за да остане милостинята ти в тайна. Тогава твоят Баща, който вижда какво се върши тайно, ще те възнагради“ (Мат.6:3,4).

Толкова дълбок стих е този, в който виждам степента на израстване, което имам да преживея. Да върша добро, без дори да го осъзнавам. Да върша добро, без да очаквам да бъде забелязано. Да върша добро, защото то идва естествено отвътре.

Бог очаква това от нас. И Той го забелязва, когато се случва. И се радва – защото това е знак, че можем да живеем в Новия свят.

Ден след ден…

Изгубеното ще се върне

post-402

„И ще ви върна годините, които изпояде скакалецът, червеят, бръмбарът и гъсеницата…“ (Йоил 2:25).

В този свят е възможно да ни отнемат много неща. Може злополука да отнеме най-ценните години от живота ни. Може да бъдем лишени от блага, които идват щедро при другите.

Но всичко, което злото ни е отнело в този живот, ще ни бъде върнато от Господа в размер, далеч надвишаващ представите ни. И тогава ще изпитаме истинската наслада от живота.

Ден след ден…

%d bloggers like this: