Блог за лична вяра и разбиране за Бога

Posts tagged ‘посвещение’

Няма място за обезсърчение

Day by Day

„Хвърли хляба си по водата, защото след много дни ще го намериш!“ (Екл.11:1)

Можем да служим на Бога и хората и да не виждаме явни резултати, докато сме живи. Няма място за обезсърчение! Нашият посветен живот има значение и един ден ще бъдем изненадани, когато Господ ни разкрие влиянието, което сме оказвали.

Ден след ден…

Реклами

С неразделено сърце

Day by Day

„Тогава Илия пристъпи към целия народ и се провикна: Докога ще се колебаете между две мнения? Ако Йехова е Бог, следвайте Го! Но ако Ваал е бог, следвайте него!“ (3Царе 18:21).

Ако сърцето ни е разделено, не можем напълно да се посветим на Бога, нито да се доверим на добрия Му план за нас. Истинската вяра изисква заставане само на една страна.

Ден след ден…

Доволни при всякакви обстоятелства

day by day

„…защото се научих да съм доволен, в каквото състояние и да се намеря“ (Фил.4:11).

Един цар посетил градината си рано една сутрин и открил, че всичко в нея е повехнало. Попитал дъбовото дърво близо до портичката, да каже какъв бил проблемът. Дъбът му отвърнал, че е уморен от живота и е решил да умира вече, защото не можел да бъде висок и красив като бора. Борът пък бил угрижен, че не ражда гроздове като лозата. Лозата също решила да се откаже от живота, защото не можела да стои изправена и да произвежда големи плодове като прасковата.

И така царят обикалял, докато не се натъкнал на малка, свежа и усмихната теменужка.

– Е, теменужке, радвам се да видя едно малко, но смело цвете, което грее ярко сред това обезсърчение в тази градина. Ти явно не си засегната от съкрушения дух – казал царят.

– Не, не съм. Зная, че съм малка, но си помислих, че щом съм посадена тук сред големите дървета, явно ти си искал точно това. След като си искал да имаш теменужка, съм решена да бъда възможно най-добрата малка теменужка.

Хората, които осъзнават, че са обичани от Бога и Му принадлежат безрезервно, са се научили да бъдат доволни при всякакви обстоятелства. Неговата воля става тяхна воля. Неговите желания – техни копнежи.

Ден след ден…

 

 

Трудът ви няма да бъде забравен

Day by Day

„Защото Бог е справедлив и няма да забрави труда ви и любовта ви към Него, изразена в служенето, което оказахте и продължавате да оказвате към хората Му (Евр.6:10, съвр. пр.).

Днес искам да насърча всички вас, които служите във вашите домове, църкви, работни места, приятелски общности, и т.н.

Ако чувствате, че вашето служене е незабелязано и неоценено, помнете, че Бог ви вижда. Времето и средствата, които сте посветили за Него, Той активно ги използва, за да работи в сърцата на хората около вас.

Ден след ден…

 

Нужно е смирение

Day by Day

„Вземете със себе си думи и се върнете при Господа; кажете Му: Отнеми всяко наше беззаконие и приеми благата ни; така ще отдадем благодарствени приноси от устните си“ (Осия 14:2).

Бог не желае да идваме при Него, позовайки се на

нашето минало,

нашия произход,

нашето образование,

нашите постижения,

нашите притежания…

 

Всичко, което очаква от нас е да дойдем със

смирено сърце,

готовност да признаем грешките си,

желание да се посветим,

готови да се променим…

Идването при Бога не изисква лични постижения, изисква смирение!

Ден след ден…

Следване

Day by Day

Ако искаме да познаваме Бога, нужно е да Го следваме. Да следваме инструкциите Му. Да следваме сърцето Му. И примера Му.

Да Го следваме с ангажирани умове и сърца. С ръце и нозе, готови да вършат дела, подобни на Неговите.

Ден след ден…

Дължимото на Господа

Day by Day

„Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда…“ (Мат.6:33).

И тази седмица ще се появят твърде добри неща, които ще изискват вниманието ни. И те наистина може да са много добри.

Но и дори и твърде добрите неща могат да се окажат погрешни, ако отвличат вниманието ни от нашето ежедневно посвещение на Христос.

Моля се за мъдрост и сила да отдавам винаги дължимото на Господа.

Ден след ден…

%d блогъра харесват това: