Блог за лична вяра и разбиране за Бога

Posts tagged ‘послушание’

Екстра милята

„Който те принуди да вървиш с него една миля, иди с него две“ (Мат.5:41).

В нашия свят все „по-практично“ става да даваш минимум, а да очакваш максимум за себе си. Христос ни учи да даваме повече, отколкото се очаква от нас. Дори в трудните неща да даваме от себе си екстра-милята.

Нека не се страхуваме да даваме екстра-миля в послушанието и служенето си за Бога и за човеците. Това няма да ни ощети. Това ще ни даде екстра-ползи, както за този, така и за бъдещия ни вечен живот.

Ден след ден…

Реклама

Показал ни е какво очаква от нас

„Той ти е показал, човече, какво е доброто и какво иска Господ от теб: не е ли да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог“ (Михей 6:8).

Бог никога не прикрива очакванията Си от нас. Никога не се налага да гадаем как трябва да живеем.

Първо, иска да вършим праведните неща. Честност и почтеност трябва да характеризират живота ни. Във всичките му аспекти.

Второ, да обичаме милостта. Съзнанието, че сме получили незаслужена милост от Бога трябва да ни мотивира самите ние да я проявяваме към другите. Да показваш милост е божествена черта, и тя трябва да стане част от същността ни.

И накрая, Бог иска от нас да живеем смирено с Него. Не изисква грандиозни дела на служене. Просто да живеем смирено в Неговото присъствие.

Ако се стремим да бъдем напълно покорни в основните неща, ще ни се изяснят и по-сложните.

Ден след ден…

Прокъсани мрежи

„Понеже той (Петър) и всички, които бяха с него, се смаяха от улова на рибите, които хванаха“ (Лука 5:9).

Нека си спомним как Петър и колегите му рибари нямаха никакъв улов цяла нощ. Но след като послушаха и се покориха на думите на Исус отново да хвърлят мрежите си, тези мрежи се прокъсаха от многото уловени риби.

Когато се покоряваме на Бога, Той ще върши смайващи неща в живота ни.

Ден след ден…

Дори да изглеждаме глупаво…

Да се довериш на Бога и да направиш своята крачка на вяра понякога може да изглежда глупаво отстрани, но това е всичко, което Бог иска от нас.

Библията е пълна с примери на хора, които правеха именно това:

Ной изглеждаше глупаво, докато строеше ковчега.

Израилтяните изглеждаха глупаво, докато обикаляха Ерихон.

Давид изглеждаше глупаво, тръгвайки срещу Голиат.

Петър изглеждаше глупаво, излизайки от лодката.

Павел и Сила изглеждаха глупаво, докато пееха песни, оковани във вериги.

Но тъй като всеки един от тях каза ДА на Бога, вижте само какво се случи:

Ной и семейството бяха единствените, които се спасиха при потопа.

Израилтяните видяха с очите си как падат стените на Ерихон.

Давид победи Голиат.

Петър вървя по водата.

Павел и Сила бяха освободени от затвора по чуден начин.

Така че днес, доверете се на Бога, дори и да не разбирате всичко, дори и да изглеждате глупаво в очите на другите, и знайте, че Той ще извърши удивителни неща с вашето послушание.

Ден след ден…

Неиследим

Когато четем библейските истории, в тях има често толкова неизвестни – защо Бог казва това или онова, защо избира да действа по този или онзи начин…

Бог няма проблем с това, че често не разбираме тайнствените Му пътища. Точно затова Го наричаме Неизследим. И ние трябва да се примирим с това си незнание. Още не е дошло времето, когато ще получим отговорите Му. Сега е време за живот на вяра и послушание.

Ден след ден…

Божията воля за нас

„Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, народ, който Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина“ (1Петр.2:9).

Ако не сме наясно каква е Божията воля за нашия живот – едно е сигурно. Ние трябва да Го прославяме с характера си, с поведението си и с послушанието си. Това е Божията воля за нас.

Ден след ден…

На разположение…

„И Мария каза: Ето Господнята слугиня пред тебе; нека ми бъде според твоите думи“ (Лука 1:38).

Мария, беше обикновено селско момиче с необикновено сърце, което беше покорно на Божията воля. Точно затова беше избрана от Бога да бъде земната майка на Христос.

Влиянието на нашия живот не зависи от способностите, които имаме, а от готовността ни да бъдем на разположение, когато Бог ни призовава.

Ден след ден…

Необикновено влияние

„След Аод настана времето на Самегар, Анатовия син, който с един волски остен изби шестстотин мъже от филистимците; той също избави Израил“ (Съдии 3:31).

Знаем съвсем малко за този човек Самегар. Но то като че ли е достатъчно за нас. Явно е бил обикновен човек, може би фермер, след като е разполагал с волски остен. Отзовал се е на Божия призив да бъде съдия в Израил, и с малкото, което е имал в ръката си, е извоювал победа над филистимците, спасявайки Божия народ.

Изводите за нас са очевидни:

Ако сме послушни на Бог всред обикновения си живот, ще оказваме необикновено влияние. Защото Божията ръка никога не е ограничена от това, което се намира като ресурс в нашите ръце.

Ден след ден…

Послушание на това, което знаем

„Благодаря Ти, Отче…загдето си скрил това от мъдрите и разумните, а си го открил на младенците“ (Мат.11:25).

Духовните истини могат да бъдат разбрани от всеки. Даже по-сигурно е, че ще бъдат разбрани от скромните хора, които нямат претенции за своя умствен потенциал.

Всъщност, истината е, че разбирането на духовните истини идва не толкова от изучаване, а от послушание.

За хората, които са послушни на Божите истини, Небето като че ли се отваря и те успяват да надникнат още по-навътре.

Бог няма да ни разкрие повече истини за Себе Си, докато не се покорим на това, което вече знаем.

Нека решим в сърцата си днес да вървим в пътя на послушанието.

Ден след ден…

Покорство

„Петър и другите апостоли отговориха: „На Бога трябва да се подчиняваме, а не на хората“ (Деян.5:29).

Понякога най-трудните моменти в християнския ни живот е да се покорим на Бога, макар че получаваме неодобрението на хората.

Когато знаем ясната Божия воля и й се покоряваме,  ние открито изявяваме своята вярност към Този, Който винаги остава верен към нас.

Ден след ден…

%d блогъра харесват това: