Блог за лична вяра и разбиране за Бога

Posts tagged ‘праведен живот’

Нов живот

Day by Day

Обожавам стиховете от Римл.6:1-3 от превода „Вестта“:

„И сега, какво правим? Да продължаваме ли да грешим, та Бог да продължи да ни прощава? Надявам се, изобщо да не е така! Ако сме напуснали страната, където грехът владее, как можем още да живеем в старата си къща там? Или не осъзнаваме, че вече опаковахме багажа и напуснахме това място за наше добро? Ето това се случи при кръщението. Когато влязохме под водата, оставихме зад себе си страната на греха; когато излязохме от водата, влязохме в страната на благодатта – един нов живот в една нова земя! Ето това означава кръщението в Христос.“

Ново създание съм. С ново сърце, нов ум, нова посока. С нова свобода от робството и срама на греха. Получила съм най-големия дар – Божията милост и спасение! И не искам да се окаже, че съм взела подаръка в ръцете си и съм побягнала, оставяйки забравен и пренебрегван Дарителя.

Не искам да пропилея нито ден далече от новата си съдба на подарена правда. Още по-малко да се върна на стария терен.

Посоката ми е нова. Бъдещето ми е ново. Отдавна се очаква от мен да живея като нов човек.

Жертвоготовната смърт от страна на Христос заслужава жертвоготовно нов живот от наша страна.

Ден след ден…

 

 

 

 

Праведни по всяко време

Day by Day

„Блажени онези, които пазят правосъдие; блажен онзи, който върши правда ПО ВСЯКО ВРЕМЕ“ (Пс.106:3).

Светът няма нужда от почасови християни, така като Христос не е почасов Спасител.

Нашата вяра и чист живот трябва да са видими по всяко време.

Ден след ден…

В пътя на праведните

day by day

„А пътят на праведните е като светлината на разсъмване, която се развиделява, докато стане съвършен ден.“(Пр.4:18).

Слънцето изгрява неизменно всеки ден. Няма ден, в който то да си каже, че днес иска почивка и няма да се появи на небето. В избора ни да бъдем на страната на правдата няма почивка или отпуска. Не можем да бъдем християни само в определени дни. Независимо от обстоятелствата ни, ние трябва да оставаме в пътя на праведните.

Ден след ден…

Показал ни е всичко

Day by Day

„Той ти е показал, човече, какво е доброто и какво иска Господ от теб: не е ли да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог“ (Михей 6:8).

Бог никога не прикрива очакванията Си от нас. Никога не се налага да гадаем как трябва да живеем.

Първо, иска да вършим праведните неща. Честност и почтеност трябва да характеризират живота ни. Във всичките му аспекти.

Второ, да обичаме милостта. Съзнанието, че сме получили незаслужена милост от Бога трябва да ни мотивира самите ние да я проявяваме към другите. Да показваш милост е божествена черта, и тя трябва да стане част от същността ни.

И накрая, Бог иска от нас да живеем смирено с Него. Не изисква грандиозни дела на служене. Просто да живеем смирено в Неговото присъствие.

Ако се стремим да бъдем напълно покорни в основните неща, ще ни се изяснят и по-сложните.

Ден след ден…

%d блогъра харесват това: