Блог за лична вяра и разбиране за Бога

Posts tagged ‘праведност’

Нов живот

Day by Day

Обожавам стиховете от Римл.6:1-3 от превода „Вестта“:

„И сега, какво правим? Да продължаваме ли да грешим, та Бог да продължи да ни прощава? Надявам се, изобщо да не е така! Ако сме напуснали страната, където грехът владее, как можем още да живеем в старата си къща там? Или не осъзнаваме, че вече опаковахме багажа и напуснахме това място за наше добро? Ето това се случи при кръщението. Когато влязохме под водата, оставихме зад себе си страната на греха; когато излязохме от водата, влязохме в страната на благодатта – един нов живот в една нова земя! Ето това означава кръщението в Христос.“

Ново създание съм. С ново сърце, нов ум, нова посока. С нова свобода от робството и срама на греха. Получила съм най-големия дар – Божията милост и спасение! И не искам да се окаже, че съм взела подаръка в ръцете си и съм побягнала, оставяйки забравен и пренебрегван Дарителя.

Не искам да пропилея нито ден далече от новата си съдба на подарена правда. Още по-малко да се върна на стария терен.

Посоката ми е нова. Бъдещето ми е ново. Отдавна се очаква от мен да живея като нов човек.

Жертвоготовната смърт от страна на Христос заслужава жертвоготовно нов живот от наша страна.

Ден след ден…

 

 

 

 

Само Бог е съвършен

Day by Day

„Както е писано: „Няма праведен нито един“ (Римл.3:10).

Една пасторска съпруга се опитвала да приготви дома си за посещение на църковни членове. Искало й се всичко да е перфектно чисто и подредено. Тогава близка нейна приятелка й прошепнала: „Никой не обича компанията на привидно съвършени хора. Остави малко трохи под масата!“

Колко верни са тези думи. Всички ние обичаме да общуваме с автентични хора, с които имаме общи слабости и борби, и някъде там в разговора можем да добавим: „И аз също…“, „И с мен така се получи“. Трудно се свързваме с хора, които претендират да са съвършени.

Само Бог е съвършен и праведен. Неразумно е ние да претендираме, че сме такива. Можем единствено да сме благодарни, че има при Кого да отнасяме несъвършенствата си и да молим за прощение.

Ден след ден…

В пътя на праведните

day by day

„А пътят на праведните е като светлината на разсъмване, която се развиделява, докато стане съвършен ден.“(Пр.4:18).

Слънцето изгрява неизменно всеки ден. Няма ден, в който то да си каже, че днес иска почивка и няма да се появи на небето. В избора ни да бъдем на страната на правдата няма почивка или отпуска. Не можем да бъдем християни само в определени дни. Независимо от обстоятелствата ни, ние трябва да оставаме в пътя на праведните.

Ден след ден…

Това, в което Бог се наслаждава

Day by Day

„Той ти е показал, човече, какво е доброто; и какво иска Господ от тебе: не е ли да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог?“ (Михей 6:8).

Истинското християнство се изразява в това да вършим именно нещата, в които Бог се наслаждава, а не да си скалъпваме такива, които главно ние си харесваме.

И днес се моля да живея праведно, да обичам милост и да ходя смирено.

Ден след ден…

Правдиви в пътя си

Day by Day

„Блажени онези, които са правдиви в пътя, които ходят в закона на Господа“ (Пс.119:1).

Грешното си остава грешно, дори ако всеки го прави; правилното си остава правилно, дори ако никой не го прави.

Независимо какви влияния за зло има около нас, нека оставаме правдиви в пътя си, за да сме блажени.

Ден след ден…

Показал ни е всичко

Day by Day

„Той ти е показал, човече, какво е доброто и какво иска Господ от теб: не е ли да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог“ (Михей 6:8).

Бог никога не прикрива очакванията Си от нас. Никога не се налага да гадаем как трябва да живеем.

Първо, иска да вършим праведните неща. Честност и почтеност трябва да характеризират живота ни. Във всичките му аспекти.

Второ, да обичаме милостта. Съзнанието, че сме получили незаслужена милост от Бога трябва да ни мотивира самите ние да я проявяваме към другите. Да показваш милост е божествена черта, и тя трябва да стане част от същността ни.

И накрая, Бог иска от нас да живеем смирено с Него. Не изисква грандиозни дела на служене. Просто да живеем смирено в Неговото присъствие.

Ако се стремим да бъдем напълно покорни в основните неща, ще ни се изяснят и по-сложните.

Ден след ден…

Слуги на правдата

day-by-day

„И, освободени от греха, станахте слуги на правдата“ (Римл.6:18).

Преди да станем християни, бяхме роби на греха. Когато приемем Христос, Той ни освобождава от греха, но ние отново оставаме обвързани – този път с правдата.

Нашата свобода в Христос не е свободата да правим каквото си искаме, а свободата да живеем праведно – нещо, което не бихме могли да постигнем, ако сме в греха.

След като сме избрали да бъдем Божи деца, праведният ни живот е нашия ангажимент към Спасителя, нашата почит към Него.

Ден след ден…

%d блогъра харесват това: