Блог за лична вяра и разбиране за Бога

Posts tagged ‘правилен избор’

Правдиви в пътя си

Day by Day

„Блажени онези, които са правдиви в пътя, които ходят в закона на Господа“ (Пс.119:1).

Грешното си остава грешно, дори ако всеки го прави; правилното си остава правилно, дори ако никой не го прави.

Независимо какви влияния за зло има около нас, нека оставаме правдиви в пътя си, за да сме блажени.

Ден след ден…

Advertisements

През 2018 – с по-добри решения!

Day by Day

Повечето от проблемите ни са резултат не от СЪДБАТА, но от РЕШЕНИЯТА НИ. Нека през 2018 вземаме правилните решения!

Ден след ден…

По-добри избори

Day by Day

Животът ни е резултат от изборите, които правим.

Ако не харесваме живота си, значи е време да започнем да правим по-добри избори.

А и имаме на наша страна Бог, Който дава мъдрост в моменти на избор.

Ден след ден…

Съкровища на небето

Day by Day

„Не трупайте съкровища на земята, където молците и ръждата ще ги унищожат, а и крадци могат да се вмъкнат и да ги откраднат. По-добре трупайте съкровища в небето, където нито молци, нито ръжда ще ги унищожат и където крадци не могат да се вмъкнат и да ги откраднат“ (Мат.6:19,20, нов пр.).

Не знаех, че могат да се трупат съкровища и на небето. Интересна е тази мисъл.

Всъщност, толкова е лесно да останем фокусирани върху земните неща – училище, работа, плащане на сметки, семейни празници, приятелски събирания, покупки, продажби – всичко това може да ни свърже здраво със Земята и да ни остави с чувството, че вечността е нещо далечно и неясно.

Но истината е, че изборите, които правим днес, влияят върху вечното ни бъдеще.  Затова ви насърчавам днес – вашите думи, действия, начинът, по който управлявате средствата си, времето си – всичко това може да се окаже съкровище, което сте трупали в небето!

Ден след ден…

Да постъпваме правилно

Post 625

Когато постъпваш правилно, невинаги ще чуваш „Браво“ от хората, но може да си сигурен, че Бог се усмихва, казвайки: „Ето това е Моето дете!“

Нека винаги постъпваме правилно.

Ден след ден…

 

Фокус върху най-важното

Day by Day

„В заключение, братя и сестри, мислете за нещата, които са добродетелни и заслужават възхвала, които са истински и благородни, праведни, чисти, красиви и достойни за възхищение“ (Фил.4:8).

Светът и злото в него ни изпращат всеки ден множество информации, които стимулират мислите и действията ни. Господ, обаче, ни е дал способността да се научим да се фокусираме върху най-важното.

Не сме безпомощни жертви на околната среда. Можем да изберем да мислим за правилните неща.

Ден след ден…

И тази седмица с добри избори

Day by Day

Не можем да контролираме обстоятелствата си, но може да контролираме изборите, които правим.

Господи, помогни ни и тази седмица да правим избори, които са достойни в Твоите очи.

Ден след ден…

%d bloggers like this: