Блог за лична вяра и разбиране за Бога

Posts tagged ‘прослава на Бога’

Красиви следи

Day by Day

Не винаги осъзнаваме кога сме оставили най-значителните следи в този свят.

Но можем да сме сигурни, че единственият начин да оставим красиви следи, е като отдаваме частица от себе си. И това понякога е болезнено. (Най-добре го знае нашият Господ Исус Христос.)

Трябва да помним също, че истински красивите неща са тези, които прославят не нас, а Него. И за които не чакаме аплодисменти от човеци, а от Небето.

Каквото и да вършите, всичко вършете за Божията слава (1Кор.10:31)

Дадох си сметка, четейки евангелията, че Христос не напусна нашия свят, преди да ни покаже Своите белези (особено настоятелен да ги види беше Тома). Може би Бог иска от нас да не напускаме този свят, преди да сме оставили следи. Красиви следи. Водещи останалите към Него.

Ден след ден…

 

„И така, къде остава хвалбата?“

Day by Day

„И така, къде остава хвалбата? Изключена е. Чрез какъв закон? Чрез закона на делата ли? Не, но чрез закона на вярата“ (Римл.3:27).

Човек, който се хвали с делата си, търси чувство на удовлетворение, че е преодолял дадено препятствие. Човек, който разчита на вярата си, търси чувство на удовлетворение, че Бог му е помогнал да преодолее препятствието.

„ДЕЛАТА“ копнеят за радостта да бъдат прославени като способни, силни и умни. „ВЯРАТА“ копнее за радостта Бог да бъде прославен като всемогъщ, силен и всемъдър.

Ден след ден…

 

Само Бог заслужава поклонение и прослава

Day by Day

„И овчарите се върнаха, като славеха и хвалеха Бога за всичко, което бяха чули и видели, според както им беше казано“ (Лука 2:20).

Не може да си видял Исус, да си бил в Неговото присъствие, и след това да не Го хвалиш и славиш. Точно това направиха овчарите. Вероятно тази среща с новороденото бебе завинаги е променила живота им.

Само нашият Бог заслужава абсолютно поклонение и прослава, защото само Той проявява абсолютно безусловна любов към нас.

Ден след ден…

Като пред Господа

Day by Day

„И така, ядете ли, пиете ли, вършите ли нещо, всичко вършете за Божията слава“ (1Кор.10:31).

Да вършиш всяко задължение като пред Господа, придава чар и на най-скромното занимание.

Ден след ден…

Да печелиш битка с песен

5.03

Не мога да забравя онази история с битката на Йосафат…

Тоест, битката, в която Йосафат и хората му така и не участваха. Защото когато Бог участва в тази битка, всичко е извън рамките на нормалното. Вместо военните да бъдат отпред, Бог им нарежда певците да застанат отпред.

И „да пеят на Господа и да хвалят великолепието на Неговата святост“ (2Лет.20:21).

И още при първия рефрен от песента им, Бог сам сразява враговете. И за хората на Йосафат не остава нищо, което да направят.

 Всъщност, остава им само едно –

„Да се върнат в Ерусалим с веселие“ (2Лет.20:27).

Какво пък, не е зле да печелиш битки с песен! Може би ако посрещаш трудностите с хваление, ще се завръщаш от борбата с тях също с радостно хваление…

Ден след ден…

%d блогъра харесват това: