Блог за лична вяра и разбиране за Бога

Posts tagged ‘радост’

Перманентна причина за радост

Day by Day

„Винаги се радвайте в Господа. Още веднъж ще го кажа: радвайте се!“ (Филип.4:4)

Защо още веднъж ни го казва Павел? Трудно ли е човек да се радва? Понякога е трудно. Когато болести дебнат наоколо. Безработица. Несигурност. Съмнения във всичко и във всеки.

Но знаете ли защото имаме перманентна причина за радост. Защото…

„Той съществуваше преди всичко друго и всичко се крепи чрез него“ (Колос.1:17).

И днес ще се радваме във всемогъществото на Господа! Той е все още на трона Си и крепи всичко! Неговата воля е все още съвършена!

Ден след ден…

Никой не може да отнеме радостта ни

Day by Day

„Така и вие сега сте натъжени, но аз ще ви видя отново и сърцата ви ще се изпълнят с радост, и никой няма да отнеме радостта ви“ (Йоан 16:22).

Никой няма да отнеме радостта ни…

Две неща следват от това твърдение на Исус. Щом радостта ни не може да бъде отнета никога, това означава, че Източникът на радостта ни ще е вечен и ние самите ще бъдем вечни.

В земния ни живот, дори да сме щастливи, радостта ни се прекъсва от смъртта и загубата. Затова и девизът на много хора е: Да ядем, да пием и да се веселим, защото утре умираме! Няма по-измамен начин на живот.

Но вие и аз знаем кой е Източника на радостта ни. Радостта да бъдем с Исус никога не може да бъде отнета, защото Той е дал живота Си, за да ни гарантира тази радост, и ни е подарил вечността, за да й се наслаждаваме до безкрай.

Ден след ден…

Колкото повече гледаме красотата Му

Day by Day

„Едно нещо съм поискал от Господа, това ще търся – да живея в дома Господен през всички дни на живота си, за да гледам привлекателността на Господа и да Го търся в храма Му“ (Пс.27:4).

Когато гледаме красотата на Господа, любовта ни към Него се задълбочава, а в сърцето ни трайно се настаняват мир, удовлетворение и радост.

Ден след ден…

Помирени с Бога

Day by Day

„Имаше време, когато заради помислите си и злите си дела вие се бяхте отдалечили от Бога и бяхте негови врагове. Но сега чрез физическата Си смърт Христос ви помири с Бога, за да ви представи пред Него святи, неопетнени и безупречни“ (Колос.1:21,22 – съвр. превод).

Злите ни дела и мисли наистина ни отдалечават от Бога. Но най-добрата новина си остава същата – Христос ни помири с Бога! Ако я нямаше жертвата Му, ние все още щяхме да бъдем Божии врагове, а това е едно безнадеждно състояние.

Днес се радвам на бликащия живот в мен, защото знам, че Бог е мой Приятел! Помирени сме с Него и Той остава на наша страна завинаги!

Ден след ден…

 

 

Той винаги е щедър към нас

Day by Day

„Но аз уповавам на Твоята милост; сърцето ми ще се радва в спасението Ти. Ще пея на Господа, защото е бил щедър към мене“ (Пс.13:5,6).

И днес ще се радваме в спасението си, защото Божията милост към нас е голяма и Той винаги е щедър към нас.

Ден след ден…

И днес ще се радваме…

Day by Day

„Така ще се веселят всички, които се надяват на Тебе; винаги ще се радват, защото Ти си им покровител; и ще ликуват в Теб онези, които обичат Твоето име“ (Пс.5:11).

Да, и днес ще се радваме, защото имаме Някой, Който ни закриля, и знаем в Кого се надяваме.

Ден след ден…

С благодарност за Неговия избор

Day by Day

Всичко в този месец трябва да ни насочва към Христос, не към материалните неща. Радостта и надеждата ни няма да дойдат от новите неща, с които ще се сдобием, но от спомена за избора на един Бог да стане Човек.

Днес ще притихна и ще благодаря за този избор.

Ден след ден…

%d блогъра харесват това: