Блог за лична вяра и разбиране за Бога

Posts tagged ‘служене’

Лидерство

Day by Day

„Исус седна, извика дванадесетте при себе си и им каза: „Който иска да бъде пръв, трябва да бъде последен от всички и слуга на всички“  (Марк 9:35).

В Божието царство да си лидер, означава да си служител. Великите лидери са велики в служенето. Точно като нашия Господ и Спасител.

Ден след ден…

Ако някой иска да дойде след Него…

Day by Day

„Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека вдигне кръста си и така нека Ме следва“ (Марк 8:34).

Много хора имат проблем с приемането на Божието царство, защото в него не се раздават привилегии, добри финанси или власт. В това царство от нас се очаква служене и отричане от себе си.

Ден след ден…

Всяка дарба е ценна

Day by Day

Смятаният за най-нищожен дар, най-смиреното служене могат да достигнат и да въздействат върху сърца, до които притежаващите по-големи таланти не биха могли да се докоснат.

Всяка наша дарба е ценна.

Ден след ден…

Несебелюбие

Day by Day

Несебелюбивата работа за другите придава на характера ни дълбочина, стабилност и Христоподобна прелест.

Ден след ден…

Качеството на един човешки живот

Day by Day

„Тогава Той в отговор ще им каже: Истина ви казвам: Понеже не сте направили това на нито един от тези, най-малките, то и на Мене не сте го направили. И тези ще отидат във вечно наказание, а праведните – във вечен живот“ (Мат.25:45, 46).

Качеството на нашия човешки земен живот винаги ще се измерва според степента, в която сме се раздавали за ближните си и сме служили за доброто на другите.

Ден след ден…

Щастието е да имаш някого, когото да обичаш

Day by Day

„Идете си, защото бях гладен, но не ме нахранихте. Бях жаден, но не ми дадохте да пия. Бях странник, но не ме поканихте в дома си. Нямах дрехи, но не ме облякохте. Бях болен и в затвор, но не се погрижихте за мен“ (Мат.25:42,43).

Много често си мислим, че най-голямото щастие е, когато сме обичани. Но не е само това.  Ако искаме да сме истински щастливи, трябва да имаме някого, когото да обичаме. Ако искаме да виждаме усмивката на Божието лице, трябва да забелязваме хората, които страдат и да им помагаме.

Нашата мисия не е да стоим в удобството на църковните си сгради. Нашата мисия е да виждаме нуждите навън и да проявяваме грижа и любов.

Ден след ден…

Няма място за обезсърчение

Day by Day

„Хвърли хляба си по водата, защото след много дни ще го намериш!“ (Екл.11:1)

Можем да служим на Бога и хората и да не виждаме явни резултати, докато сме живи. Няма място за обезсърчение! Нашият посветен живот има значение и един ден ще бъдем изненадани, когато Господ ни разкрие влиянието, което сме оказвали.

Ден след ден…

%d блогъра харесват това: