Блог за лична вяра и разбиране за Бога

Posts tagged ‘служене’

Даденото се преумножава

Day by Day

„Всеки да използва дарбата, която е получил, за да служи на другите, като добър управител на Божията благодат в разнообразните й форми“ (1Петр.4:10).

Истината е, че всички сме получили нещо. Дарби, способности, с които нашето място в Божието царство е твърде ценно. Всичко, което ни е дадено, е за да служим, да бъдем полезни на останалите.

Ще намерим голямо удовлетворение, когато отдаваме дарбите, които са ни подарени, за доброто на другите. И хубавото на използваните дарби е, че се преумножават.

Ден след ден…

 

 

 

Advertisements

Най-голямото призвание

Day by Day

„Самият Човешки Син не дойде, за да му слугуват, а за да слугува и да даде живота си като откуп за много хора“ (Марк 10:45).

Най-голямото призвание, което някога изобщо можем да имаме, е да сме служители на Христос.

И тази седмица ще помня, че на това съм призвана.

Ден след ден…

Ефективни за Него

Day by Day

Толкова е уморително да се стараеш да впечатляваш хората през цялото време. Уморително и ненужно.

Нека тази седмица да спрем да бъдем впечатляващи за човеците, но да започнем да бъдем ефективни за Бога.

Ден след ден…

На Негово разположение

Day by Day

„После чух гласа на Господа, Който казваше: Кого да изпратя? И кой ще отиде заради Нас? Тогава казах: Ето ме, изпрати мене“ (Исая 6:8).

Степента, в която сме готови да откликнем на Божия призив, е степента, в която Бог ще ни използва.

Бог не търси изключителни хора. Не търси преуспелите, най-надарените, образованите или красноречивите. Та Той е Богът на Вселената. Той знае как да постигне целите Си.

Бог не търси СПОСОБНОСТ от нас, а ГОТОВНОСТ. Просто да бъдем на разположение при Неговия призив.

Ден след ден…

 

Негови съработници

Day by Day

„…защото сме съработници на Бога“ (1Кор.3:9).

Понякога желаем повече да сме съ-приятели с Бога, но не и съработници. Лесно е да се възползваме от привилегиите да сме Негови приятели, но е трудно да се посветим на служене.

Ако вие и аз даваме редовно своя личен дял за прославяне на Божието царство, десетки животи могат да бъдат променени по начин, който едва ли си представяме.

Ден след ден…

Не можем да сме апатични

day-by-day

В нашата човешка история Бог е използвал всякакъв тип хора, с всякакъв вид проблеми, за да вършат велики дела за царството Му. Но никога не е използвал апатични личности.

Не знам какво е състоянието на нашите сърца, но за да ни използва Бог, не можем да сме апатични. И в Пс.119 ни се дават три характеристики на здравото сърце, което може да бъде употребено от Бога.

То знае какво да мрази.

„Мразя двуличните, а обичам закона Ти“ (Пс.119:113).

Да мразиш нещата, които ти вредят, е мотивираща сила за промяна. Да знаеш какво да обичаш е съдбоносно, но също важно е и да знаеш какво да мразиш. Да мразим двуличието и греха е добра предпоставка, за да имаме здрави сърца.

То знае къде да се скрие.

„Ти си моето скривалище и моят щит; на словото Ти се уповавам“ (Пс.119:114).

Когато дойдат трудности, обикновено се скриваме някъде. Но има голямо значение къде намираш убежище. Хиляди хора намират убежище в погрешни неща – алкохол, наркотици, чувство за вина и т.н – все временни убежища, които носят само поражения. Здравото сърце се нуждае от здраво убежище и ще го намери в Божието Слово.

То знае как да се надява.

„Поддържай ме според думата Си, за да живея, и не ме оставяй да се посрамя в надеждата си“ (Пс.119:116).

Хора сме и често пъти се надяваме нещата да се случват веднага, на момента. Искаме бързи отговори. И понякога разочарованията от нереалистичните очаквания могат да накарат сърцето ни да спре да се надява. Ако искаме здрави сърца, не бива да се уповаваме на бързи решения. Надеждата ни трябва да е закотвена в твърдата основа на Божите обещания.

Бог има нужда от нас и нашите живи и здрави сърца.

Ден след ден…

 

Призовани и изпратени

day-by-day

„И така, идете и създавайте ученици измежду всички народи, и ги кръщавайте в името на Отца и Сина, и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И, ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света“ (Мат.28:19,20).

Истината е, че Исус ни призовава, за да ни изпрати. Да ни изпрати обратно със силата на Своя Дух, за да бъдем носители на любов, надежда, изцеление, свобода, мир и радост в Неговото име.

С други думи: Да следваш Исус означава да отидеш при хората.

И се моля днес всичко, което правя, всеки аспект от живота ми да бъде едно активно следване на Исус.

Ден след ден…

 

%d bloggers like this: