Блог за лична вяра и разбиране за Бога

Posts tagged ‘смирение’

Правилни мотиви в молитвата

Day by Day

„Нямате, защото не молите Бога да ви даде, а пък когато го помолите, не получавате нищо, защото искате с погрешни мотиви – за да пропилеете всичко в собствените си удоволствия“ (Яков 4:2,3, съвр.пр.)

Толкова ясен е този стих по отношение на някои от нашите молитви, които така и не получават отговор. И добре че Бог е мъдър и знае какво да ни дава и какво не.

Понякога изглежда, че Бог не отговаря на молитвите ни, когато всъщност истинският проблем е, че не сме харесали отговора.

Моля се днес да имам мъдрост, за да се моля за правилните неща, и смирение, за да приемам волята на Бога.

Ден след ден…

Advertisements

Различна мярка за величие

Day by Day

„Обаче мнозина първи ще бъдат последни, а последните – първи“ (Мат.19:30).

Божията мярка за величие се различава от човешката. Господ вижда величието в смиреното служене. Ще се озовем на върха на Неговия списък, като се смиряваме да служим.

Ден след ден…

Смирение, преди изцеление

Day by Day

„Смирявайте се пред Господа и Той ще ви въздига“ (Яков 4:10).

Преди Евангелието да изцели човека, то го смирява, като му показва колко дълбока е нуждата му от Бога.

Ден след ден…

Божествена амбиция

Day by Day

„Не вършете нищо от егоистични амбиции и празно високомерие, а със смирение гледайте на другите като на по-добри от вас. И нека всеки се грижи не само за нещата, които засягат лично него, а и за онези, които засягат останалите“ (Филип.2:3,4, съвр.пр.)

Едно от хубавите неща, на които можем да се радваме, е да бъдем заобиколени от хора с божествени амбиции, а не  с егоистични такива. А също и ние да бъдем такива хора, които носят божествената амбиция в себе си.

Каква е разликата между божествената и егоистичната амбиция?

Божествената е инициирана от Бога.

Егоистичната – от самия човек.

 

Божествената амбиция съдейства за напредъка на Божието царство.

Егоистичната – за изграждането на лични империи.

 

Божествената почита другите.

Егоистичната се съревновава с другите.

 

Божествената се стреми да радва Бога.

Егоистичната да задоволява хората.

 

Божествената включва умиране на егото.

Егоистичната подхранва егото.

 

Моля се днес да бъда движена най-вече от божествени амбиции.

Ден след ден…

 

Показал ни е всичко

Day by Day

„Той ти е показал, човече, какво е доброто и какво иска Господ от теб: не е ли да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог“ (Михей 6:8).

Бог никога не прикрива очакванията Си от нас. Никога не се налага да гадаем как трябва да живеем.

Първо, иска да вършим праведните неща. Честност и почтеност трябва да характеризират живота ни. Във всичките му аспекти.

Второ, да обичаме милостта. Съзнанието, че сме получили незаслужена милост от Бога трябва да ни мотивира самите ние да я проявяваме към другите. Да показваш милост е божествена черта, и тя трябва да стане част от същността ни.

И накрая, Бог иска от нас да живеем смирено с Него. Не изисква грандиозни дела на служене. Просто да живеем смирено в Неговото присъствие.

Ако се стремим да бъдем напълно покорни в основните неща, ще ни се изяснят и по-сложните.

Ден след ден…

Безмилостен враг

day-by-day

„Гордостта на човека ще го смири, а смиреният човек ще придобие чест“ (Пр.29:23).

Гордостта е безмилостен враг.

Дори да знаем, че обиждаме някого, гордостта ще ни попречи да поискаме прошка.

Дори да осъзнаваме, че трябва да възстановим нарушена връзка, гордостта ще ни кара да я отричаме.

Божият дух може да ни осъжда за греховния ни живот, но гордостта ще ни обезкуражава да го признаем.

Тя ще ни убеждава, че заслужаваме по-добро отношение.

Ще затруднява служенето ни на другите и ще се стреми към слава. Ще ни улеснява да слушаме ласкателите, но ще ни затруднява да се вслушваме в искрените съвети.

Ако чувстваме, че в живота ни се промъква гордост, нека се молим за победа над нея, преди това зло да ни е ограбило Божията милост.

Смирението, обаче, е угодно пред Бога. Смирените хора придобиват чест пред Него.

Ден след ден…

Смирение

Day by Day

„Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат“ (Яков 4:6).

Трудно се общува с арогантен и горделив човек. Той лесно наранява останалите, трудно се поставя на тяхно място и съм почти сигурна, че има малко приятели, макар да твърди обратното.

Бог също трудно общува с горделивите сърца. Там където няма смирение, трудно може да се предложи спасение. Затова сме съветвани да внимаваме и да изпитваме сърцето си. Да не би и в нас да вирее коренче на гордостта.

Смирението ще отвори много повече врати, отколкото арогантността може някога да го стори.

Защото Бог винаги застава на страната на смирения човек и му дава благодатта Си.

Ден след ден…

%d bloggers like this: